Skip to content
  • GITMAL, til ITMAL kurset.

    Indeholder slides, opgaver og Python kildekoder.

    Slides og opgaver kan blive opdatert lige op til pågældende kursusdag. Kræver en git pull lige inden kursusafholdelsen for at være opdateret.

    Updated
    Updated