C

CfScriptToCsharp

Bruges til at konvertere CF-script klasser til .cs