htmltrain.html 920 Bytes
Newer Older
rasmus jensen's avatar
rasmus jensen committed
1
2
3
4
5
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="author" content="Oscar Vagle">
6
  <link rel="stylesheet" href="../CSS/style.css">
rasmus jensen's avatar
rasmus jensen committed
7
8
9
  <title>Vanedanner</title>
 </head>
 <body>
rasmus jensen's avatar
rasmus jensen committed
10
  <h1 class="IT-Produktdesignprojekt 2020">IT-Produktdesignprojekt 2020</h1>
rasmus jensen's avatar
rasmus jensen committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
	<div align="center">
   <form>
    <button formaction="htmltrain.html" class="forsideKnap"> FORSIDE </button>
    <button formaction="omOs.html" class="omOsKnap"> OM OS </button>¨
    <button formaction="status.html" class="statusKnap"> STATUS </button>
  </form>
	 </div>
  
  <p class="appetitvekker"> 
   Vanedanner er et revolusjonerende prosjekt av inspirerende Aarhus studender.
  </p>
  <p class="generelt"> Lei av å sette mål for deg selv som du aldri følger? <br>
   Prøv vanedanner2020 for å sette ditt liv i riktig vei!
   <br>
   Kommer snart 2020 
   </p>
 </body>
</html>