Commit 9d6245fd authored by Mathias Engelbrecht Pilegård's avatar Mathias Engelbrecht Pilegård
Browse files

started navbar component

parent 9a41980a
[{"C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\index.js":"1","C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\App.js":"2","C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\components\\menuBar\\menuBar.js":"3"},{"size":197,"mtime":1626217127935,"results":"4","hashOfConfig":"5"},{"size":257,"mtime":1626261460327,"results":"6","hashOfConfig":"5"},{"size":173,"mtime":1626261242270,"results":"7","hashOfConfig":"5"},{"filePath":"8","messages":"9","errorCount":0,"warningCount":0,"fixableErrorCount":0,"fixableWarningCount":0,"usedDeprecatedRules":"10"},"iyhzrm",{"filePath":"11","messages":"12","errorCount":0,"warningCount":0,"fixableErrorCount":0,"fixableWarningCount":0},{"filePath":"13","messages":"14","errorCount":0,"warningCount":0,"fixableErrorCount":0,"fixableWarningCount":0},"C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\index.js",[],["15","16"],"C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\App.js",[],"C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\components\\menuBar\\menuBar.js",[],{"ruleId":"17","replacedBy":"18"},{"ruleId":"19","replacedBy":"20"},"no-native-reassign",["21"],"no-negated-in-lhs",["22"],"no-global-assign","no-unsafe-negation"]
\ No newline at end of file
[{"C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\index.js":"1","C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\App.js":"2","C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\components\\navigationbar\\navigationbar.js":"3"},{"size":197,"mtime":1626217127935,"results":"4","hashOfConfig":"5"},{"size":281,"mtime":1626271567871,"results":"6","hashOfConfig":"5"},{"size":1124,"mtime":1626279114248,"results":"7","hashOfConfig":"5"},{"filePath":"8","messages":"9","errorCount":0,"warningCount":0,"fixableErrorCount":0,"fixableWarningCount":0,"usedDeprecatedRules":"10"},"iyhzrm",{"filePath":"11","messages":"12","errorCount":0,"warningCount":0,"fixableErrorCount":0,"fixableWarningCount":0,"usedDeprecatedRules":"10"},{"filePath":"13","messages":"14","errorCount":0,"warningCount":3,"fixableErrorCount":0,"fixableWarningCount":0,"source":null},"C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\index.js",[],["15","16"],"C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\App.js",[],"C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\client\\src\\components\\navigationbar\\navigationbar.js",["17","18","19"],{"ruleId":"20","replacedBy":"21"},{"ruleId":"22","replacedBy":"23"},{"ruleId":"24","severity":1,"message":"25","line":2,"column":10,"nodeType":"26","messageId":"27","endLine":2,"endColumn":14},{"ruleId":"28","severity":1,"message":"29","line":15,"column":17,"nodeType":"30","endLine":15,"endColumn":64},{"ruleId":"28","severity":1,"message":"29","line":16,"column":17,"nodeType":"30","endLine":16,"endColumn":61},"no-native-reassign",["31"],"no-negated-in-lhs",["32"],"no-unused-vars","'Link' is defined but never used.","Identifier","unusedVar","jsx-a11y/alt-text","img elements must have an alt prop, either with meaningful text, or an empty string for decorative images.","JSXOpeningElement","no-global-assign","no-unsafe-negation"]
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\navigationbar\\\\navigationbar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\nimport \"./navigationbar.css\";\nimport logo from \"../../images/bird-logo.jpg\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction navigationbar() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"navbar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\nexport default navigationbar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/navigationbar/navigationbar.js"],"names":["React","Link","logo","navigationbar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,QAAqB,kBAArB;AACA,OAAO,qBAAP;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,4BAAjB;;;AAEA,SAASC,aAAT,GAAyB;AACvB,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,QAAf;AAAA,2BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAOD;;AAID,eAAeA,aAAf","sourcesContent":["import React from \"react\";\r\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\r\nimport \"./navigationbar.css\"\r\nimport logo from \"../../images/bird-logo.jpg\"\r\n\r\nfunction navigationbar() {\r\n return (\r\n <div className=\"navbar\">\r\n <div className=\"\">\r\n\r\n </div>\r\n </div >\r\n )\r\n}\r\n\r\n\r\n\r\nexport default navigationbar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport background from '../../images/Admin-frontpage.png';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst menuBar = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: background,\n alt: \"picture of admin frontpage\",\n width: \"500\",\n height: \"600\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","background","menuBar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,kCAAvB;;;AAEA,MAAMC,OAAO,GAAG,mBACd;AAAK,EAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,yBACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAED,UAAV;AAAsB,IAAA,GAAG,EAAC,4BAA1B;AAAuD,IAAA,KAAK,EAAC,KAA7D;AAAmE,IAAA,MAAM,EAAC;AAA1E;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;AASA,eAAeC,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\nimport background from '../../images/Admin-frontpage.png'\r\n\r\nconst menuBar = () => (\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <img src={background} alt=\"picture of admin frontpage\" width=\"500\" height=\"600\"></img>\r\n\r\n\r\n </div>\r\n\r\n)\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\navigationbar\\\\navigationbar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\nimport \"./navigationbar.css\";\nimport logo from \"../../images/bird-logo.jpg\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction navigationbar() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"navbar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-content\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"title-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h1\", {\n className: \"title\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"title-icon\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n id: \"logo\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: logo,\n width: \"24\",\n height: \"24\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 17\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(Link, {\n to: \"./\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 23\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\nexport default navigationbar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/navigationbar/navigationbar.js"],"names":["React","Link","logo","navigationbar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,QAAqB,kBAArB;AACA,OAAO,qBAAP;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,4BAAjB;;;AAEA,SAASC,aAAT,GAAyB;AACvB,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,QAAf;AAAA,2BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,gBAAf;AAAA,6BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,+BACE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,OAAd;AAAA,iCACE;AAAM,YAAA,SAAS,EAAC,YAAhB;AAAA,mCACE;AAAG,cAAA,EAAE,EAAC,MAAN;AAAA,sCACE;AAAK,gBAAA,GAAG,EAAED,IAAV;AAAgB,gBAAA,KAAK,EAAC,IAAtB;AAA2B,gBAAA,MAAM,EAAC;AAAlC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF,eAEQ,QAAC,IAAD;AAAM,gBAAA,EAAE,EAAC;AAAT;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBAFR;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAkBD;;AAID,eAAeC,aAAf","sourcesContent":["import React from \"react\";\r\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\r\nimport \"./navigationbar.css\"\r\nimport logo from \"../../images/bird-logo.jpg\"\r\n\r\nfunction navigationbar() {\r\n return (\r\n <div className=\"navbar\">\r\n <div className=\"header-content\">\r\n <div className=\"title-container\">\r\n <h1 className=\"title\">\r\n <span className=\"title-icon\">\r\n <a id=\"logo\" >\r\n <img src={logo} width=\"24\" height=\"24\">\r\n </img><Link to=\"./\">\r\n </Link>\r\n </a>\r\n\r\n </span>\r\n </h1>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div >\r\n )\r\n}\r\n\r\n\r\n\r\nexport default navigationbar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport background from '../../images/Admin-frontpage.png';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst menuBar = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: background,\n alt: \"admin frontpage\",\n width: \"1260\",\n height: \"550\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"logoInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"projectManagementButtonInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"staffManagementButtonInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"searchBarInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17,\n columnNumber: 5\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"profileSubmenuInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 5\n }, this)]\n}, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","background","menuBar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,kCAAvB;;;AAEA,MAAMC,OAAO,GAAG,mBACd;AAAK,EAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,0BACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAED,UAAV;AAAsB,IAAA,GAAG,EAAC,iBAA1B;AAA4C,IAAA,KAAK,EAAC,MAAlD;AAAyD,IAAA,MAAM,EAAC;AAAhE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF,eAEE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAFF,eAKE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UALF,eAQE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UARF,eAWE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAXF,eAcE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UAdF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;AAsBA,eAAeC,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\nimport background from '../../images/Admin-frontpage.png'\r\n\r\nconst menuBar = () => (\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <img src={background} alt=\"admin frontpage\" width=\"1260\" height=\"550\"></img>\r\n <div className=\"logoInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"projectManagementButtonInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"staffManagementButtonInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"searchBarInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"profileSubmenuInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n </div>\r\n\r\n)\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst menuBar = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: require('../../../../project-management-files/Admin-frontpage.png'),\n alt: \"picture of admin frontpage\",\n width: \"500\",\n height: \"600\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","menuBar","require"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;;;AAEA,MAAMC,OAAO,GAAG,mBACd;AAAK,EAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,yBACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEC,OAAO,CAAC,0DAAD,CAAjB;AAA+E,IAAA,GAAG,EAAC,4BAAnF;AAAgH,IAAA,KAAK,EAAC,KAAtH;AAA4H,IAAA,MAAM,EAAC;AAAnI;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;AASA,eAAeD,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\n\r\nconst menuBar = () => (\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <img src={require('../../../../project-management-files/Admin-frontpage.png')} alt=\"picture of admin frontpage\" width=\"500\" height=\"600\"></img>\r\n\r\n\r\n </div>\r\n\r\n)\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst menuBar = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n children: \"React\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","menuBar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;;;AAEA,MAAMC,OAAO,GAAG,mBACd;AAAK,EAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,yBACE;AAAA,2BACE;AAAA,6BAAI;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAJ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;AASA,eAAeA,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\n\r\nconst menuBar = () => (\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <ul>\r\n <li><a>React</a></li>\r\n </ul>\r\n\r\n </div >\r\n)\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport background from '../../images/Admin-frontpage.png';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction menuBar() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n class: \"bg_image\",\n style: {\n backgroundImage: 'url(' + background + ')',\n backgroundSize: \"cover\",\n height: \"100vh\",\n color: \"#f5f5f5\"\n },\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h1\", {\n children: \"This is Text on top\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","background","menuBar","backgroundImage","backgroundSize","height","color"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,kCAAvB;;;AAEA,SAASC,OAAT,GAAmB;AACjB,sBACE;AACE,IAAA,KAAK,EAAC,UADR;AAEE,IAAA,KAAK,EAAE;AACLC,MAAAA,eAAe,EAAE,SAASF,UAAT,GAAsB,GADlC;AAELG,MAAAA,cAAc,EAAE,OAFX;AAGLC,MAAAA,MAAM,EAAE,OAHH;AAILC,MAAAA,KAAK,EAAE;AAJF,KAFT;AAAA,2BASE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AATF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAaD;;AAED,eAAeJ,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\nimport background from '../../images/Admin-frontpage.png'\r\n\r\nfunction menuBar() {\r\n return (\r\n <div\r\n class=\"bg_image\"\r\n style={{\r\n backgroundImage: 'url(' + background + ')',\r\n backgroundSize: \"cover\",\r\n height: \"100vh\",\r\n color: \"#f5f5f5\"\r\n }}\r\n >\r\n <h1>This is Text on top</h1>\r\n </div>\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\";\nimport navbar from \"./components/menuBar/navbar\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n exact: true,\n component: navbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","navbar","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,QAA+C,kBAA/C;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,6BAAnB;;;AAEA,MAAMC,GAAG,GAAG,mBACV,QAAC,MAAD;AAAA,yBACE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAgB,IAAA,KAAK,MAArB;AAAsB,IAAA,SAAS,EAAED;AAAjC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;KAAMC,G;AAMN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\"\nimport navbar from \"./components/menuBar/navbar\"\n\nconst App = () => (\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={navbar} />\n </Router>\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\";\nimport navbar from \"./components/navbar/navbar\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n exact: true,\n component: navbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","navbar","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,QAA+C,kBAA/C;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,4BAAnB;;;AAEA,MAAMC,GAAG,GAAG,mBACV,QAAC,MAAD;AAAA,yBACE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAgB,IAAA,KAAK,MAArB;AAAsB,IAAA,SAAS,EAAED;AAAjC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;KAAMC,G;AAMN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\"\nimport navbar from \"./components/navbar/navbar\"\n\nconst App = () => (\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={navbar} />\n </Router>\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\App.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\";\nimport navigationbar from \"./components/navigationbar/navigationbar\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst App = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(Router, {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Route, {\n path: \"/\",\n exact: true,\n component: navigationbar\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\n_c = App;\nexport default App;\n\nvar _c;\n\n$RefreshReg$(_c, \"App\");","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/App.js"],"names":["React","BrowserRouter","Router","Route","navigationbar","App"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,aAAa,IAAIC,MAA1B,EAAkCC,KAAlC,QAA+C,kBAA/C;AACA,OAAOC,aAAP,MAA0B,0CAA1B;;;AAEA,MAAMC,GAAG,GAAG,mBACV,QAAC,MAAD;AAAA,yBACE,QAAC,KAAD;AAAO,IAAA,IAAI,EAAC,GAAZ;AAAgB,IAAA,KAAK,MAArB;AAAsB,IAAA,SAAS,EAAED;AAAjC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;KAAMC,G;AAMN,eAAeA,GAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\nimport { BrowserRouter as Router, Route } from \"react-router-dom\"\nimport navigationbar from \"./components/navigationbar/navigationbar\"\n\nconst App = () => (\n <Router>\n <Route path=\"/\" exact component={navigationbar} />\n </Router>\n)\n\nexport default App"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\navigationbar\\\\navigationbar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\nimport \"./navigationbar.css\";\nimport logo_picture from \"../../images/bird-logo.jpg\";\nimport logo_text from \"../../images/logo-text.jpg\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction navigationbar() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"navbar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-content\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"title-container\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h1\", {\n className: \"title\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"title-icon\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n id: \"logo\",\n href: \"./\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: logo_picture,\n width: \"24\",\n height: \"24\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 17\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: logo_text,\n width: \"48\",\n height: \"24\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16,\n columnNumber: 17\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 11\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n className: \"unstyled-navbar\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n className: \"manage-projects-button-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n href: \"./\",\n children: \"Manage Projects\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22,\n columnNumber: 23\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n className: \"manage-staff-button-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n href: \"./\",\n children: \"Manage Staff\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 11\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\nexport default navigationbar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/navigationbar/navigationbar.js"],"names":["React","Link","logo_picture","logo_text","navigationbar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,QAAqB,kBAArB;AACA,OAAO,qBAAP;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,4BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,4BAAtB;;;AAEA,SAASC,aAAT,GAAyB;AACvB,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,QAAf;AAAA,2BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,gBAAf;AAAA,6BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,gCACE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,OAAd;AAAA,iCACE;AAAM,YAAA,SAAS,EAAC,YAAhB;AAAA,mCACE;AAAG,cAAA,EAAE,EAAC,MAAN;AAAa,cAAA,IAAI,EAAC,IAAlB;AAAA,sCACE;AAAK,gBAAA,GAAG,EAAEF,YAAV;AAAwB,gBAAA,KAAK,EAAC,IAA9B;AAAmC,gBAAA,MAAM,EAAC;AAA1C;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF,eAEE;AAAK,gBAAA,GAAG,EAAEC,SAAV;AAAqB,gBAAA,KAAK,EAAC,IAA3B;AAAgC,gBAAA,MAAM,EAAC;AAAvC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBADF,eASE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,iBAAd;AAAA,kCACE;AAAI,YAAA,SAAS,EAAC,kCAAd;AAAA,mCACE;AAAA,qCAAQ;AAAG,gBAAA,IAAI,EAAC,IAAR;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAR;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAIE;AAAI,YAAA,SAAS,EAAC,+BAAd;AAAA,mCACE;AAAQ,cAAA,IAAI,EAAC,IAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAJF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBATF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAwBD;;AAED,eAAeC,aAAf","sourcesContent":["import React from \"react\";\r\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\r\nimport \"./navigationbar.css\"\r\nimport logo_picture from \"../../images/bird-logo.jpg\"\r\nimport logo_text from \"../../images/logo-text.jpg\"\r\n\r\nfunction navigationbar() {\r\n return (\r\n <div className=\"navbar\">\r\n <div className=\"header-content\">\r\n <div className=\"title-container\">\r\n <h1 className=\"title\">\r\n <span className=\"title-icon\">\r\n <a id=\"logo\" href=\"./\">\r\n <img src={logo_picture} width=\"24\" height=\"24\"></img>\r\n <img src={logo_text} width=\"48\" height=\"24\"></img>\r\n </a>\r\n </span>\r\n </h1>\r\n <ul className=\"unstyled-navbar\">\r\n <li className=\"manage-projects-button-container\">\r\n <button><a href=\"./\">Manage Projects</a></button>\r\n </li>\r\n <li className=\"manage-staff-button-container\">\r\n <button href=\"./\">Manage Staff</button>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div >\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default navigationbar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport background from '../../images/Admin-frontpage';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst menuBar = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n style: {\n backgroundImage: require(background)\n },\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"logoInnerContainer\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: \"Item\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"projectManagementButtonInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"staffManagementButtonInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"searchBarInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"profileSubmenuInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","background","menuBar","backgroundImage","require"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,8BAAvB;;;AAEA,MAAMC,OAAO,GAAG,mBACd;AAAK,EAAA,KAAK,EAAE;AAAEC,IAAAA,eAAe,EAAEC,OAAO,CAACH,UAAD;AAA1B,GAAZ;AAAA,yBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,2BACE;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,+BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAME;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cANF,eASE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cATF,eAYE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAZF,eAeE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAfF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;AA4BA,eAAeC,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\nimport background from '../../images/Admin-frontpage'\r\n\r\nconst menuBar = () => (\r\n <div style={{ backgroundImage: require(background) }}>\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <ul>\r\n <div className=\"logoInnerContainer\">\r\n <li>\r\n Item\r\n </li>\r\n </div>\r\n <div className=\"projectManagementButtonInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"staffManagementButtonInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"searchBarInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"profileSubmenuInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n </ul>\r\n\r\n </div >\r\n </div >\r\n\r\n)\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst menuBar = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: require(\"../../images/Admin-frontpage.png\"),\n alt: \"picture of admin frontpage\",\n width: \"500\",\n height: \"600\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","menuBar","require"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;;;AAEA,MAAMC,OAAO,GAAG,mBACd;AAAK,EAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,yBACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEC,OAAO,CAAC,kCAAD,CAAjB;AAAuD,IAAA,GAAG,EAAC,4BAA3D;AAAwF,IAAA,KAAK,EAAC,KAA9F;AAAoG,IAAA,MAAM,EAAC;AAA3G;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;AASA,eAAeD,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\n\r\nconst menuBar = () => (\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <img src={require(\"../../images/Admin-frontpage.png\")} alt=\"picture of admin frontpage\" width=\"500\" height=\"600\"></img>\r\n\r\n\r\n </div>\r\n\r\n)\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\navigationbar\\\\navigationbar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\nimport \"./navigationbar.css\";\nimport logo from \"../../images/bird-logo.jpg\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction navigationbar() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"navbar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"header-content\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"title-container\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"h1\", {\n className: \"title\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"span\", {\n className: \"title-text\",\n children: \"PipIt\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12,\n columnNumber: 13\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"a\", {\n id: \"logo\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Link, {\n to: \"./\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: logo,\n width: \"24\",\n height: \"24\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16,\n columnNumber: 17\n }, this), \" />\"]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 15\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14,\n columnNumber: 13\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\nexport default navigationbar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/navigationbar/navigationbar.js"],"names":["React","Link","logo","navigationbar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,QAAqB,kBAArB;AACA,OAAO,qBAAP;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,4BAAjB;;;AAEA,SAASC,aAAT,GAAyB;AACvB,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,QAAf;AAAA,2BACE;AAAK,MAAA,SAAS,EAAC,gBAAf;AAAA,6BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,iBAAf;AAAA,+BACE;AAAI,UAAA,SAAS,EAAC,OAAd;AAAA,kCACE;AAAM,YAAA,SAAS,EAAC,YAAhB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBADF,eAGE;AAAG,YAAA,EAAE,EAAC,MAAN;AAAA,mCACE,QAAC,IAAD;AAAM,cAAA,EAAE,EAAC,IAAT;AAAA,sCACE;AAAK,gBAAA,GAAG,EAAED,IAAV;AAAgB,gBAAA,KAAK,EAAC,IAAtB;AAA2B,gBAAA,MAAM,EAAC;AAAlC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,sBADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,kBAHF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAkBD;;AAID,eAAeC,aAAf","sourcesContent":["import React from \"react\";\r\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\r\nimport \"./navigationbar.css\"\r\nimport logo from \"../../images/bird-logo.jpg\"\r\n\r\nfunction navigationbar() {\r\n return (\r\n <div className=\"navbar\">\r\n <div className=\"header-content\">\r\n <div className=\"title-container\">\r\n <h1 className=\"title\">\r\n <span className=\"title-text\">PipIt\r\n </span>\r\n <a id=\"logo\" >\r\n <Link to=\"./\">\r\n <img src={logo} width=\"24\" height=\"24\">\r\n </img> />\r\n </Link>\r\n </a>\r\n </h1>\r\n </div>\r\n </div>\r\n </div >\r\n )\r\n}\r\n\r\n\r\n\r\nexport default navigationbar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction menuBar() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Link, {\n to: \"/page2\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"button\", {\n children: \"Go to Page 2\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 31\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","Link","menuBar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,QAAqB,kBAArB;AACA,OAAO,eAAP;;;AAEA,SAASC,OAAT,GAAmB;AACjB,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,2BACE;AAAA,6BACE;AAAA,+BAAI,QAAC,IAAD;AAAM,UAAA,EAAE,EAAC,QAAT;AAAA,iCAAkB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAlB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAJ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AAWD;;AAED,eAAeA,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\";\r\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\n\r\nfunction menuBar() {\r\n return (\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <ul>\r\n <li><Link to=\"/page2\"><button>\r\n Go to Page 2\r\n </button>\r\n </Link></li>\r\n </ul>\r\n\r\n </div >\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst menuBar = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: \"/project-management-files/Admin-frontpage.png\",\n alt: \"picture of admin frontpage\",\n width: \"500\",\n height: \"600\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","menuBar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;;;AAEA,MAAMC,OAAO,GAAG,mBACd;AAAK,EAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,yBACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAC,+CAAT;AAAyD,IAAA,GAAG,EAAC,4BAA7D;AAA0F,IAAA,KAAK,EAAC,KAAhG;AAAsG,IAAA,MAAM,EAAC;AAA7G;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;AASA,eAAeA,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\n\r\nconst menuBar = () => (\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <img src=\"/project-management-files/Admin-frontpage.png\" alt=\"picture of admin frontpage\" width=\"500\" height=\"600\"></img>\r\n\r\n\r\n </div>\r\n\r\n)\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport logo from \"../../images/bird-logo.jpg\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nfunction menuBar() {\n return /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(Link, {\n to: \"./\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: logo\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 27\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 13\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 5\n }, this);\n}\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","Link","logo","menuBar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,QAAqB,kBAArB;AACA,OAAO,eAAP;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,4BAAjB;;;AAEA,SAASC,OAAT,GAAmB;AACjB,sBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,2BACE;AAAA,6BACE;AAAA,+BAAI,QAAC,IAAD;AAAM,UAAA,EAAE,EAAC,IAAT;AAAA,iCAAc;AAAK,YAAA,GAAG,EAAED;AAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAJ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,UADF;AASD;;AAED,eAAeC,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\";\r\nimport { Link } from \"react-router-dom\";\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\nimport logo from \"../../images/bird-logo.jpg\"\r\n\r\nfunction menuBar() {\r\n return (\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <ul>\r\n <li><Link to=\"./\"><img src={logo} />\r\n </Link></li>\r\n </ul>\r\n\r\n </div >\r\n )\r\n}\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst menuBar = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\project-management-files\\\\Admin-frontpage.png\",\n alt: \"picture of admin frontpage\",\n width: \"500\",\n height: \"600\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","menuBar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;;;AAEA,MAAMC,OAAO,GAAG,mBACd;AAAK,EAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,yBACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAC,gGAAT;AAAmG,IAAA,GAAG,EAAC,4BAAvG;AAAoI,IAAA,KAAK,EAAC,KAA1I;AAAgJ,IAAA,MAAM,EAAC;AAAvJ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;AASA,eAAeA,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\n\r\nconst menuBar = () => (\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <img src=\"C:\\Users\\Bruger\\Desktop\\Web-projects\\pipit\\project-management-files\\Admin-frontpage.png\" alt=\"picture of admin frontpage\" width=\"500\" height=\"600\"></img>\r\n\r\n\r\n </div>\r\n\r\n)\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"C:\\\\Users\\\\Bruger\\\\Desktop\\\\Web-projects\\\\pipit\\\\client\\\\src\\\\components\\\\menuBar\\\\menuBar.js\";\nimport React from \"react\";\nimport \"./menuBar.css\";\nimport background from '../../images/Admin-frontpage.png';\nimport { jsxDEV as _jsxDEV } from \"react/jsx-dev-runtime\";\n\nconst menuBar = () => /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"pageContainer\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"menubar\",\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"img\", {\n src: background,\n alt: \"admin frontpage\",\n width: \"1270\",\n height: \"550\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8,\n columnNumber: 7\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"ul\", {\n children: [/*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"logoInnerContainer\",\n children: /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"li\", {\n children: \"Item\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11,\n columnNumber: 11\n }, this)\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"projectManagementButtonInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"staffManagementButtonInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"searchBarInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21,\n columnNumber: 9\n }, this), /*#__PURE__*/_jsxDEV(\"div\", {\n className: \"profileSubmenuInnerContainer\"\n }, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24,\n columnNumber: 9\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9,\n columnNumber: 7\n }, this)]\n }, void 0, true, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7,\n columnNumber: 5\n }, this)\n}, void 0, false, {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6,\n columnNumber: 3\n}, this);\n\nexport default menuBar;","map":{"version":3,"sources":["C:/Users/Bruger/Desktop/Web-projects/pipit/client/src/components/menuBar/menuBar.js"],"names":["React","background","menuBar"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,OAAO,eAAP;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,kCAAvB;;;AAEA,MAAMC,OAAO,GAAG,mBACd;AAAK,EAAA,SAAS,EAAC,eAAf;AAAA,yBACE;AAAK,IAAA,SAAS,EAAC,SAAf;AAAA,4BACE;AAAK,MAAA,GAAG,EAAED,UAAV;AAAsB,MAAA,GAAG,EAAC,iBAA1B;AAA4C,MAAA,KAAK,EAAC,MAAlD;AAAyD,MAAA,MAAM,EAAC;AAAhE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YADF,eAEE;AAAA,8BACE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC,oBAAf;AAAA,+BACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,eAME;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cANF,eASE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cATF,eAYE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAZF,eAeE;AAAK,QAAA,SAAS,EAAC;AAAf;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAfF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAFF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AADF;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,QADF;;AA6BA,eAAeC,OAAf","sourcesContent":["import React from \"react\"\r\nimport \"./menuBar.css\"\r\nimport background from '../../images/Admin-frontpage.png'\r\n\r\nconst menuBar = () => (\r\n <div className=\"pageContainer\">\r\n <div className=\"menubar\">\r\n <img src={background} alt=\"admin frontpage\" width=\"1270\" height=\"550\"></img>\r\n <ul>\r\n <div className=\"logoInnerContainer\">\r\n <li>\r\n Item\r\n </li>\r\n </div>\r\n <div className=\"projectManagementButtonInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"staffManagementButtonInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"searchBarInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n <div className=\"profileSubmenuInnerContainer\">\r\n\r\n </div>\r\n </ul>\r\n\r\n </div >\r\n </div>\r\n\r\n)\r\n\r\nexport default menuBar"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment