Commit fa8c6596 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent 24e81744
This diff is collapsed.
......@@ -14,7 +14,7 @@ CONTENT
44 |05/11-2021 |L09 |Deep learning (CNN) | |
45 |12/11-2021 |L10 |Frameworks og hardware |O3 (12/11) |
46 |19/11-2021 |L11 |Unsupervised learning I (PCA) | |
47 |26/11-2021 |L12 |Unsupervised learnindg II (Kmeans,GMM) | |Kursus-evaluering
47 |26/11-2021 |L12 |Unsupervised learning II (Kmeans,GMM) | |Kursus-evaluering
48 |03/12-2021 |L13 |O4 projekt | |
49 |10/12-2021 |L14 |O4 projekt | |
50 |17/12-2021 |L15 |O4 projekt |O4 (19/05) |
......
......@@ -30,7 +30,7 @@ test:
@ $(call MKDIFF,tree.html)
edit:
joe $(PYCOURSE)
joe course.tex #joe $(PYCOURSE)
clean:
@ rm -f index.html out.html test.html ../Html/L??.html
......
......@@ -163,7 +163,7 @@ if __name__ == '__main__':
@staticmethod
def __isCmd(c):
return isStr(c) in ["b", "i", "p", "pre", "dl", "dt", "dd", "em", "itemize", "enumerate", "item", "item*", "subitem", "subitem*", "header", "sub", "indent", "code", "ipynb", "quote", "displaystyle", "displaycode", "cite"]
return isStr(c) in ["b", "i", "p", "pre", "dl", "dt", "dd", "em", "itemize", "enumerate", "item", "item*", "subitem", "subitem*", "header", "sub", "subsub", "indent", "code", "ipynb", "quote", "displaystyle", "displaycode", "cite"]
def __MkCmd(self):
......@@ -219,6 +219,8 @@ if __name__ == '__main__':
c = "h2"
elif c=="sub":
c = "h3"
elif c=="subsub":
c = "h4"
elif c=="em":
c = "i"
elif c=="displaystyle":
......
......@@ -7,7 +7,8 @@
Der er adgang til en GPU baseret server ifbm kurset. Serveren består af en 'master' som kan tilgås via
Der er adgang til en GPU baseret server ifbm kurset. Serveren består af en
'master' som kan tilgås via
<dl>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/'>gpucluster.st.lab.au.dk/</a></span>
......@@ -80,8 +81,8 @@ from libitmal import kernelfuns as itmalkernelfuns
itmalkernelfuns.EnableGPU()
</code></pre>
<p>så allokeres kun en brøkdel af GPU hukommelsen! Det ser ud til at growth=True ikke virker, så sæt per_process_gpu_memory_fraction op hvis i har
behov.</p>
<p>så allokeres kun en brøkdel af GPU hukommelsen! Det ser ud til at growth=True ikke virker, så sæt
per_process_gpu_memory_fraction op hvis i har behov.</p>
<p>Der kører nu et automatisk startup-script når i logger ind/åbner en nodebook. Se</p>
......@@ -136,5 +137,6 @@ frigiver!</p>
</body>
</html>
\ No newline at end of file
......@@ -13,6 +13,15 @@
<p><i>Gruppe tilmelding:</i> tilmeld dig til en ITMAL gruppe (find link i Brightspace!).</p>
<ul>
<li>Antal studerende per grupper er = 3.</li>
<li>Grupper med 2 eller 1</li>
<li>studerende vil blive sammelagt. Skriv til undervisere, hvis du har
en gyldig grund til at være SOLO i en gruppe.</li>
</ul>
<p><i>Installation</i>: de obligatoriske værktøjer til ITMAL inden kursusstart (dvs.
L01).</p>
......
......@@ -71,11 +71,12 @@ bidrag.</li>
<h3>Litteratur</h3>
<p style='margin-left: 30px;'>§ Preface, p. xv <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span> (eksklusiv fra Using Code Examples...og resten af intro kapitlet)</p>
<p style='margin-left: 30px;'><i>§ Preface</i>, p. xv <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span> (eksklusiv fra <i>Using Code Examples</i>...og resten af
intro kapitlet)</p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ 1 The machine Learning Landscape <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></p>
<p style='margin-left: 30px;'><i>§ 1 The machine Learning Landscape</i> <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ 2 End-to-End Machine Learning Project <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></p>
<p style='margin-left: 30px;'><i>§ 2 End-to-End Machine Learning Project</i> <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></p>
<p>Dette kapitel indeholder mange nye koncepter og en del kode. Vi vender
senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overblik
......@@ -83,9 +84,9 @@ senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overbl
<p>Når du har installeret anaconda (se L00):</p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ Scientific Python tutorials: NumPy</p>
<p style='margin-left: 30px;'><i>§ Scientific Python tutorials: NumPy</i></p>
<p style='margin-left: 30px;'>tools_numpy.ipynb <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span></p>
<p style='margin-left: 30px;'><span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_numpy.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span></span></p>
<p>Læs blot, hvad du finder relevant så som &#x27;iteration&#x27;, men spring blot over
emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stacking arrays&#x27; og
......@@ -104,7 +105,7 @@ emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stac
<ol type='i'>
<li>Diskussion om ML (indlejret i forelæsningen).</li>
<li><b>Opgave</b> (introduktion): <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/intro.ipynb'>intro.ipynb</a></span></li>
<dl><dd>HUSK DATA til intro&#x27;en (download og udpak så &quot;dataset&quot; dir ligger sammen med intro.ipynb): <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/datasets.zip'>datasets.zip</a></span></dd></dl>
<dl><dd>HUSK DATA til intro&#x27;en (download og udpak så dataset dir ligger sammen med intro.ipynb): <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/datasets.zip'>datasets.zip</a></span></dd></dl>
<li><b>Opgave</b> (python introduktion): <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/modules_and_classes.ipynb'>modules_and_classes.ipynb</a></span></li>
</ol>
......
......@@ -22,7 +22,7 @@
<dd><br>
<dl>
<dt><i>NOTE 1:</i>
<dd>Dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron&#x27;s &quot; Hands-on&quot;,
<dd>Dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron&#x27;s <i>Hands-on</i>,
undgå at bruge førsteudgaven, idet den benytter TensorFlow direkte istedet for
Keras, og desuden har flere mangler.
......
......@@ -34,11 +34,14 @@
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/ml_supervised_map.png'>ml_supervised_map.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Dokumentation_og_links.html'>Dokumentation_og_links.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/GPU_Cluster.html'>GPU_Cluster.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Journal_afleveringsformat.html'>Journal_afleveringsformat.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Kriterier_for_O4.html'>Kriterier_for_O4.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Kursusforkortelser.html'>Kursusforkortelser.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/L00.html'>L00.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/L01.html'>L01.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/L02.html'>L02.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/L03.html'>L03.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/L04.html'>L04.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Litteratur.html'>Litteratur.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/filetree.html'>filetree.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/plan.html'>plan.html</a><br></span>
......@@ -79,11 +82,14 @@
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/ml_supervised_map.png'>ml_supervised_map.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Dokumentation_og_links.html'>Dokumentation_og_links.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/GPU_Cluster.html'>GPU_Cluster.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Journal_afleveringsformat.html'>Journal_afleveringsformat.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Kriterier_for_O4.html'>Kriterier_for_O4.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Kursusforkortelser.html'>Kursusforkortelser.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/L00.html'>L00.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/L01.html'>L01.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/L02.html'>L02.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/L03.html'>L03.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/L04.html'>L04.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Litteratur.html'>Litteratur.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/filetree.html'>filetree.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/plan.html'>plan.html</a><br></span>
......
......@@ -105,7 +105,7 @@ Lokale: 5106-110<br>
<td width="40">47</td>
<td width="110">26/11-2021</td>
<td width="20">L12</td>
<td width="200">Unsupervised learnindg II (Kmeans,GMM)</td>
<td width="200">Unsupervised learning II (Kmeans,GMM)</td>
<td width="90"></td>
<td width="150">Kursus-evaluering</td>
</tr><tr align="center">
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment