Commit 4f5fb551 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent 60f9a10f
This diff is collapsed.
...@@ -99,7 +99,10 @@ def UrlQuote(s): ...@@ -99,7 +99,10 @@ def UrlQuote(s):
def MkHtmlPage(htmlcontent): def MkHtmlPage(htmlcontent):
assert Str(htmlcontent).find("DOCTYPE")<0 and htmlcontent.find("<html>")<=0 and htmlcontent.find("<body>")<=0 assert Str(htmlcontent).find("DOCTYPE")<0 and htmlcontent.find("<html>")<=0 and htmlcontent.find("<body>")<=0
meta = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>" meta = "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>\n"
meta += "<meta http-equiv='Cache-Control' content='no-cache, no-store, must-revalidate' />\n"
meta += "<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />\n"
meta += "<meta http-equiv='Expires' content='0' />"
comment = "<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->" comment = "<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->"
bodystyle = "style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'" # org BS "style='font-family: Verdana;font-size: 12pt;color: #494c4e;'" bodystyle = "style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'" # org BS "style='font-family: Verdana;font-size: 12pt;color: #494c4e;'"
return f"<!DOCTYPE html>\n<html>\n{comment}\n{meta}\n<body {bodystyle}>\n" + htmlcontent + "\n</body>\n</html>" return f"<!DOCTYPE html>\n<html>\n{comment}\n{meta}\n<body {bodystyle}>\n" + htmlcontent + "\n</body>\n</html>"
......
...@@ -2,6 +2,9 @@ ...@@ -2,6 +2,9 @@
<html> <html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF --> <!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<meta http-equiv='Cache-Control' content='no-cache, no-store, must-revalidate' />
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Expires' content='0' />
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'> <body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
<h3>Web sites</h3> <h3>Web sites</h3>
...@@ -28,8 +31,8 @@ Sekundære ...@@ -28,8 +31,8 @@ Sekundære
Datakilder Datakilder
<ul> <ul>
<li><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://www.kaggle.com/' rel='noopener' target='_blank'>Kaggle datasets: www.kaggle.com</a></span></li> <li><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://www.kaggle.com/' rel='noopener' target='_blank'>Kaggle datasæts: www.kaggle.com</a></span></li>
<li><i>Sign in with your email</i> =&gt; genbrug gerne min konto, og undgå tidsplid: <li><i>Sign in with your email</i> =&gt; genbrug gerne min konto, og undgå tidssplid:
<ul> <ul>
<li>user: cef@ase.au.dk</li> <li>user: cef@ase.au.dk</li>
<li>password: test123</li> <li>password: test123</li>
...@@ -40,7 +43,7 @@ Datakilder ...@@ -40,7 +43,7 @@ Datakilder
Dokumentation Dokumentation
<ul> <ul>
<li>Brug den inbyggede hjælp i [JPYNP]</li> <li>Brug den indbyggede hjælp i [JPYNP]</li>
<img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/Screenshot_jupyter_help.png' alt='the-missing-link: https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/Screenshot_jupyter_help.png'> <img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/Screenshot_jupyter_help.png' alt='the-missing-link: https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/Screenshot_jupyter_help.png'>
</ul> </ul>
......
...@@ -2,9 +2,12 @@ ...@@ -2,9 +2,12 @@
<html> <html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF --> <!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<meta http-equiv='Cache-Control' content='no-cache, no-store, must-revalidate' />
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Expires' content='0' />
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'> <body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
Der er adgang til en GPU baseret server ifbm kurset. Serveren består af en Der er adgang til en GPU baseret server i forbindelse med kurset. Serveren består af en
&#x27;master&#x27; som kan tilgås via &#x27;master&#x27; som kan tilgås via
<dl> <dl>
...@@ -27,7 +30,7 @@ som frit kan benyttes. ...@@ -27,7 +30,7 @@ som frit kan benyttes.
<p>Adgang kræver at i er på EDUROAM eller VPN/au access.</p> <p>Adgang kræver at i er på EDUROAM eller VPN/au access.</p>
<p>Der er pt. ingen load-balancing på de fire noder så se på gpucluster hjemmesiden, hvilke noder der er mindst belastede (via TOP <p>Der er pt. ingen load-balancing på de fire noder så se på gpucluster hjemmesiden, hvilke noder der er mindst belastede (via TOP
dataen).</p> dataene).</p>
<h3>Brug</h3> <h3>Brug</h3>
...@@ -38,7 +41,7 @@ dataen).</p> ...@@ -38,7 +41,7 @@ dataen).</p>
<dd>Password: f21mal09_123 <dd>Password: f21mal09_123
</dl> </dl>
<p>Dvs. brugernavn/login f21malXX hvor XX er jeres ITMAL gruppe og password sammen som brugernavn med med _123 <p>Dvs. brugernavn/login f21malXX hvor XX er jeres ITMAL gruppe og password sammen som brugernavn med _123
tilføjet.</p> tilføjet.</p>
<h3>Quick Guide</h3> <h3>Quick Guide</h3>
...@@ -55,12 +58,12 @@ tilføjet.</p> ...@@ -55,12 +58,12 @@ tilføjet.</p>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'>import sys,os sys.path.append(os.path.expanduser(&#x27;~/itmal&#x27;))</span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'>import sys,os sys.path.append(os.path.expanduser(&#x27;~/itmal&#x27;))</span>
</dl> </dl>
<p>Hvis du kloner <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITMAL]</span> til itmal som overnfor er der nu automatisk sat en path op til libitaml, prøv det!</p> <p>Hvis du kloner <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITMAL]</span> til itmal som ovenfor er der nu automatisk sat en path op til libitmal, prøv det!</p>
<h3>GPU Hukommelse</h3> <h3>GPU Hukommelse</h3>
<p>Ved brug af Keras+GPU allokeres automatisk al GPU hukommelse. Når vi er flere brugere skal i derfor indsætte <p>Ved brug af Keras+GPU allokeres automatisk al GPU hukommelse. Når vi er flere brugere skal i derfor indsætte
følgende i starten af jeres Keras/Tensorflow Jupyternotebook kode:</p> følgende i starten af jeres Keras/Tensorflow Jupyter notebook kode:</p>
<pre style='margin-left: 30px;'><code> <pre style='margin-left: 30px;'><code>
import tensorflow as tf import tensorflow as tf
...@@ -81,12 +84,12 @@ itmalkernelfuns.EnableGPU() ...@@ -81,12 +84,12 @@ itmalkernelfuns.EnableGPU()
<p>så allokeres kun en brøkdel af GPU hukommelsen! Det ser ud til at growth=True ikke virker, så sæt <p>så allokeres kun en brøkdel af GPU hukommelsen! Det ser ud til at growth=True ikke virker, så sæt
per_process_gpu_memory_fraction op hvis i har behov.</p> per_process_gpu_memory_fraction op hvis i har behov.</p>
<p>Der kører nu et automatisk startup-script når i logger ind/åbner en nodebook. Se</p> <p>Der kører nu et automatisk startup-script når i logger ind/åbner en notebook. Se</p>
<pre style='margin-left: 30px;'><code>/home/shared/(??)/startup/00_init.py</code></pre> <pre style='margin-left: 30px;'><code>/home/shared/(??)/startup/00_init.py</code></pre>
<p>der kører StartupSequence_SetPath() og StartupSequence_EnableGPU(), den sidste unktion med følgende default <p>der kører StartupSequence_SetPath() og StartupSequence_EnableGPU(), den sidste funktion med følgende default
paramete</p> parametre</p>
<pre style='margin-left: 30px;'><code>def StartupSequence_EnableGPU(gpu_mem_fraction=0.05, gpus=None, cpus=None)</code></pre> <pre style='margin-left: 30px;'><code>def StartupSequence_EnableGPU(gpu_mem_fraction=0.05, gpus=None, cpus=None)</code></pre>
...@@ -110,7 +113,7 @@ frigiver!</p> ...@@ -110,7 +113,7 @@ frigiver!</p>
<p>Brug ikke &#x27;masternode&#x27;en til udregninger, kun node 1 til 5!</p> <p>Brug ikke &#x27;masternode&#x27;en til udregninger, kun node 1 til 5!</p>
<p>Sæt gerne jeres SSH certifickater på, så i slipper for login/password.</p> <p>Sæt gerne jeres SSH certifikater på, så i slipper for login/password.</p>
<p>Password kan kun ændres via SSH og <span style='font-family: courier new, courier;'>&gt; passwd</span></p> <p>Password kan kun ændres via SSH og <span style='font-family: courier new, courier;'>&gt; passwd</span></p>
......
...@@ -2,14 +2,17 @@ ...@@ -2,14 +2,17 @@
<html> <html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF --> <!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<meta http-equiv='Cache-Control' content='no-cache, no-store, must-revalidate' />
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Expires' content='0' />
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'> <body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
<dl> <dl>
<dt>[<b>AI</b>]: <dt>[<b>AI</b>]:
<dd>Artificial intelligence (kunstig intelligens). Generelt bruges udtrykket ML istedet for AI i kurset. <dd>Artificial intelligence (kunstig intelligens). Generelt bruges udtrykket ML i stedet for AI i kurset.
<dt>[<b>CNN</b>] <dt>[<b>CNN</b>]
<dd>Convolutional Neural Network(s), undersort at NNs, primært til billebehandling. <dd>Convolutional Neural Network(s), undersort at NN&#x27;s, primært til billebehandling.
<dt>[<b>DL</b>] <dt>[<b>DL</b>]
<dd>Enten bare Deep Learning eller Deep Learning bogen af Ian Goodfellow, et. al. <dd>Enten bare Deep Learning eller Deep Learning bogen af Ian Goodfellow, et. al.
...@@ -20,7 +23,7 @@ ...@@ -20,7 +23,7 @@
<dt>[<b>GITHOML</b>] <dt>[<b>GITHOML</b>]
<dd> <dd>
<dl> <dl>
<dt>GitHub repository til <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>, <dt>Github repository til <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>,
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>github.com/ageron/handson-ml2/</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>github.com/ageron/handson-ml2/</a></span>
<dt>Clone via HTTPS <dt>Clone via HTTPS
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'>git clone https://github.com/ageron/handson-ml2.git</span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'>git clone https://github.com/ageron/handson-ml2.git</span>
...@@ -42,7 +45,7 @@ ...@@ -42,7 +45,7 @@
<dt>[<b>HOML</b>] <dt>[<b>HOML</b>]
<dd>Hands-on Machine Learning af Aurélien Géron, hovedlitteratur til dette kursus. For klarhedens skyld undtales &#x27;HOML&#x27; som Holm i Brian Holm. <dd>Hands-on Machine Learning af Aurélien Géron, hovedlitteratur til dette kursus. For klarhedens skyld udtales &#x27;HOML&#x27; som Holm i Brian Holm.
<dd> <dd>
<br><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm.jpg' alt='Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)'> <br><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm.jpg' alt='Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)'>
<br><br> <br><br>
...@@ -72,10 +75,10 @@ ...@@ -72,10 +75,10 @@
<dt>[<b>SG</b>] <dt>[<b>SG</b>]
<dd>Super-group, bestående af tre eller fire Grupper [G]&#x27;s. <dd>Super-gruppe, bestående af tre eller fire Grupper [G]&#x27;s.
<dt>[<b>Q</b>]: <dt>[<b>Q</b>]:
<dd>Et specifikt spørgsmål (Question) i en journal opgave, ala Qc for opgave &#x27;c&#x27; i et journal spørgsmål. <dd>Et specifikt spørgsmål (Questions) i en journal opgave, ala Qc for opgave &#x27;c&#x27; i et journal spørgsmål.
</dl> </dl>
......
...@@ -2,6 +2,9 @@ ...@@ -2,6 +2,9 @@
<html> <html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF --> <!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<meta http-equiv='Cache-Control' content='no-cache, no-store, must-revalidate' />
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Expires' content='0' />
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'> <body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
<h3>Formål</h3> <h3>Formål</h3>
......
...@@ -2,6 +2,9 @@ ...@@ -2,6 +2,9 @@
<html> <html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF --> <!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<meta http-equiv='Cache-Control' content='no-cache, no-store, must-revalidate' />
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Expires' content='0' />
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'> <body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
<h3>Hands-on Machine Learning <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></h3> <h3>Hands-on Machine Learning <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></h3>
...@@ -18,12 +21,12 @@ ...@@ -18,12 +21,12 @@
<dl> <dl>
<dt><i>NOTE 1:</i> <dt><i>NOTE 1:</i>
<dd>Dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron&#x27;s <i>Hands-on</i>, <dd>Dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron&#x27;s <i>Hands-on</i>,
undgå at bruge førsteudgaven, idet den benytter TensorFlow direkte istedet for undgå at bruge førsteudgaven, idet den benytter TensorFlow direkte i stedet for
Keras, og desuden har flere mangler. Keras, og desuden har flere mangler.
<dt><i>NOTE 2:</i> <dt><i>NOTE 2:</i>
<dd>I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release) <dd>I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svarer sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor! svarer sidetal og nogle kapitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!
</dl> </dl>
</dl> </dl>
...@@ -43,7 +46,7 @@ svarer sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor! ...@@ -43,7 +46,7 @@ svarer sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!
<dd><br> <dd><br>
<dl> <dl>
<dt><i>NOTE:</i> <dt><i>NOTE:</i>
<dd>Ikke obligatorisk, kun få afsnit og figure bruges herfra. <dd>Ikke obligatorisk, kun få afsnit og figurer bruges herfra.
(Bog god til videregående Neural Netværks-teori (Bog god til videregående Neural Netværks-teori
og meget brugt i ML sammenhænge.) og meget brugt i ML sammenhænge.)
</dl> </dl>
......
...@@ -2,6 +2,9 @@ ...@@ -2,6 +2,9 @@
<html> <html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF --> <!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<meta http-equiv='Cache-Control' content='no-cache, no-store, must-revalidate' />
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Expires' content='0' />
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'> <body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
<h3>Backend file structure</h3> <h3>Backend file structure</h3>
...@@ -50,6 +53,7 @@ ...@@ -50,6 +53,7 @@
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/plan.html'>plan.html</a><br></span> <span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/plan.html'>plan.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ITMAL_E21<br></span> <span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ITMAL_E21<br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/ITMAL_E21/course.tex'>course.tex</a><br></span> <span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/ITMAL_E21/course.tex'>course.tex</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/ITMAL_E21/course.tex.old'>course.tex.old</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/ITMAL_E21/plan.txt'>plan.txt</a><br></span> <span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/ITMAL_E21/plan.txt'>plan.txt</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Refs<br></span> <span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Refs<br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Refs/L00.html'>L00.html</a><br></span> <span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Refs/L00.html'>L00.html</a><br></span>
......
...@@ -2,6 +2,9 @@ ...@@ -2,6 +2,9 @@
<html> <html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF --> <!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<meta http-equiv='Cache-Control' content='no-cache, no-store, must-revalidate' />
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Expires' content='0' />
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'> <body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
<style type='text/css'> <style type='text/css'>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment