Commit 4c419aa3 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent 828c7f4a
......@@ -22,11 +22,6 @@ DEFS
CONTENT Litteratur
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\header{Litteratur}
\sub{Hands-on Machine Learning [HOML]}
\dl{
......@@ -72,15 +67,11 @@ CONTENT Litteratur
}
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT Kursusforkortelser
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\header{Kursusforkortelser}
CONTENT Kursusforkortelser
\dl{
\dt{[\b{AI}]:}
......@@ -154,14 +145,12 @@ CONTENT Kursusforkortelser
\dd{Et specifikt spørgsmål (Question) i en journal opgave, ala Qc for opgave 'c' i et journal spørgsmål.}
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT Dokumentation og links
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\sub{Web sites}
Primære
......@@ -212,14 +201,12 @@ Guides etc.
\item{Scikit-learn cheat sheet XXX}
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT GPU Cluster
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Der er adgang til en GPU baseret server ifbm kurset. Serveren består af en
'master' som kan tilgås via
......@@ -347,14 +334,12 @@ frigiver!}
\displaycode{! pkill <procesnavn>}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT Kriterier for O4
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\sub{Kriterier for O4 rapport}
\p{Til den sidst aflevering, O4, skal i præsentere jeres arbejde med jeres eget
......@@ -443,14 +428,12 @@ font.}
\p{De 15 siders grænser er primært indført for ikke at gøre O4 for omfattende i
projekt/afleverings tid.}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT Journal afleveringsformat
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\sub{Journal afleveringsformat [O1,O2,O3]}
\p{I skal uploade opgaverne / journalerne i PDF format.}
......@@ -577,12 +560,7 @@ svært af få nok typografisk 'kvalitet' i en Jupyter Notebook aflevering.}
CONTENT L00
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\header{Forberedelse inden kursusstart}
\sub{Formål}
\sub{Formål} %\header{Forberedelse inden kursusstart}
\p{\i{Gruppe tilmelding:} tilmeld dig til en ITMAL gruppe (find link i Brightspace!).}
......@@ -660,17 +638,13 @@ rækkefølge:}
bruges/introduceres dog ikke formelt i dette kursus (du er velkommen til selv
at undersøg/bruge det).}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT L01
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\header{Introduktion}
CONTENT L01
\sub{Formål}
\sub{Formål} %\header{Introduktion}
Denne lektion har til formål at give indledende information om kurset. Dvs.
at vi præsentere de formelle rammer vdr.
......@@ -786,12 +760,7 @@ brug for en python og lineær algebra kick-start.}
CONTENT L02
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\header{Supervised classification, Cost function, Performance metrics}
\sub{Formål}
\sub{Formål} %\header{Supervised classification, Cost function, Performance metrics}
\p{Vi lægger ud med at se på datamat-læring eller ML-læring via cost
funktionen, J, dvs. hvordan en supervised ML algoritme i princippet kunne
......@@ -876,18 +845,12 @@ læring den pågældende algoritme har opnået på de pågældende data.}
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT L03
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\header{End-to-end ML}
\sub{Formål}
\sub{Formål} %\header{End-to-end ML}
\p{Opsamlingslektion: vi tager et genblik på \i{§ 2 End-to-End Machine Learning
Project}, og samler op på dette brede kapitel.}
......@@ -954,32 +917,25 @@ ser vi derfor til sidst på Scikit-learns Pipelines.}
\link**{[HOME]/L03/lesson03.pdf}
}
END
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CONTENT L04
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\header{Regression og SGD}
\sub{Formål}
\sub{Formål} %\header{Regression og SGD}
\p{Vi analysere supervised regressions modeller i ML i forhold til den nu kendte
supervised klassifikation metode.}
\p{Vi analysere \i{supervised regressions} modeller i ML i forhold til den nu
kendte supervised klassifikation metode.}
\p{Modellen lineær regression gennemanalyseres og der angives både analytiske
og numeriske løsninger til træning af en lineær model.}
\p{Modellen \i{lineær} regression gennemanalyseres og der angives både
analytiske og numeriske løsninger til træning af en lineær model.}
\p{For den numeriske løsning går vi i dybden med træningsmetoden \i{Stochastic
Gradient Decent metoden} (SGD).}
\p{Endelig sluttes af med korter introduktion til logistisk regression (der danner
grundlag for neuroner i neurale net.)}
\p{Endelig sluttes af med korter introduktion til logistisk regression, der danner
grundlag for neuroner i neurale net.}
\sub{Indhold}
......@@ -991,8 +947,9 @@ grundlag for neuroner i neurale net.)}
\sub{Litteratur}
\enumerate{
\item{\i{§ x xx} [HOML]}
\itemize*{
\item{\i{§ 4 Training Models} (pp.111-134) [HOML]}
\subitem*{indtil og eksklusivt \i{Regularized Linear Models}}
}
\sub{Forberedelse inden lektionen}
......@@ -1003,17 +960,18 @@ grundlag for neuroner i neurale net.)}
\sub{På klassen}
\itemize{
\enumerate{
\item{Almindelig forelæsning}
\item{\b{Opgave} (SGD): \link**{[HOME]/L04/sgd.ipynb}}
}
\sub{Slides}
\displaystyle{
\link**{[HOME]/L04/lesson04.pdf}
\itemize*{
\item{\link**{[HOME]/L04/lesson04.pdf}}
}
END
Formål :
......@@ -1029,7 +987,8 @@ Emner :
Lineær (til regression) og logistisk regression (til klassifikation)
Cost function, closed-form vs. iterative solutions, gradient descent, learning rate
Cost function, closed-form vs. iterative solutions, gradient descent, learning
rate
Litteratur :
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ PYPLAN = mk_plan.py
PWD = $(shell pwd)
COURSEFILES = ITMAL_E21
MKDIFF=colordiff -dw Refs/$1 $1 && echo "DIFF OK" && rm $1
MKDIFF=printf "DIFF Ref/%-10s Test/ .. " $1 && colordiff -dw Refs/$1 Test/ && echo "DIFF OK" && rm Test/$1
build:
@ $(PYCOURSE) -c $(COURSEFILES)/course.tex -v -o ../../Html/
......@@ -21,21 +21,21 @@ sync: build
@ echo "SYNC..DONE"
TESTARGS=-v -v
test:
@ $(PYCOURSE) -c Test/course.tex $(TESTARGS) -o ./
TESTARGS=-v
test: clean
@ cd Test && $(PWD)/$(PYCOURSE) -c course.tex $(TESTARGS)
@ cd Test && $(PWD)/$(PYPLAN) -p plan.txt $(TESTARGS)
@ cd Test && $(PWD)/$(PYFILETREE) $(TESTARGS)
@ $(call MKDIFF,L00.html)
@ $(call MKDIFF,L01.html)
@ $(PYPLAN) -p Test/plan.txt $(TESTARGS) -o plan.html
@ $(call MKDIFF,plan.html)
@ cd Test && $(PWD)/$(PYFILETREE) $(TESTARGS) -header "ITMAL Backend File Structure" -o $(PWD)/tree.html
@ $(call MKDIFF,tree.html)
edit:
joe course.tex #joe $(PYCOURSE)
clean:
@ rm -f index.html out.html test.html ../Html/L??.html
@ rm -f Test/*.html ../Html/L??.html
#get:
# wget https://gitlab.au.dk/au204573/brightspacemods/-/raw/master/JS/demo.js
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #424222;'>
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #424222;'>
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
......
......@@ -2,150 +2,175 @@
<html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #424222;'>
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
<style type='text/css'>
.ECE_coursebuilder_table { background-color:white; border-collapse:collapse; text-align:center }
.ECE_coursebuilder_table th { background-color:black; color:white; }
.ECE_coursebuilder_table th, .ECE_coursebuilder_table td { padding:5px; border:1px solid black; }
.ECE_coursebuilder_table tr:nth-child(even) { background: #DDD; }
.ECE_coursebuilder_table tr:nth-child(odd) { background: white; }
</style>
NOTES<br>
none<br>
<br>
<table cellspacing="0px" cellpadding="1px" border="1px" align="center">
<tbody>
<tr style="background-color: #000000;" align="center">
<td width="40"><span style="background-color: #000000; color: #ffffff;"><strong>Uge</strong></span></td>
<td width="110"><span style="background-color: #000000; color: #ffffff;"><strong>Dato</strong></span></td>
<td width="20"><span style="background-color: #000000; color: #ffffff;"><strong>Lektion</strong></span></td>
<td width="200"><span style="background-color: #000000; color: #ffffff;"><strong>Emne</strong></span></td>
<td width="90"><span style="background-color: #000000; color: #ffffff;"><strong>Opgave</strong></span></td>
<td width="65"><span style="background-color: #000000; color: #ffffff;"><strong>Underviser</strong></span></td>
<td width="150"><span style="background-color: #000000; color: #ffffff;"><strong>Kommentar</strong></span></td>
</tr>
<tr align="center">
<td width="40">05</td>
<td width="110">02/02-2021</td>
<td width="20">L01</td>
<td width="200">Intro</td>
<td width="90"></td>
<td width="65">CEF</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">06</td>
<td width="110">09/02-2021</td>
<td width="20">L02</td>
<td width="200">Klassifikation</td>
<td width="90"></td>
<td width="65">CEF</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">07</td>
<td width="110">16/02-2021</td>
<td width="20">L03</td>
<td width="200">End-to-end ML</td>
<td width="90"></td>
<td width="65">CEF</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">08</td>
<td width="110">23/02-2021</td>
<td width="20">L04</td>
<td width="200">Regression</td>
<td width="90">O1 (28/02)</td>
<td width="65">PAH</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">09</td>
<td width="110">02/03-2021</td>
<td width="20">L05</td>
<td width="200">Data analyse</td>
<td width="90"></td>
<td width="65">PAH</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">10</td>
<td width="110">09/03-2021</td>
<td width="20">L06</td>
<td width="200">Neurale netværk (NN)</td>
<td width="90"></td>
<td width="65">PAH</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">11</td>
<td width="110">16/03-2021</td>
<td width="20">L07</td>
<td width="200">Træning og generalisering</td>
<td width="90">O2 (17/03)</td>
<td width="65">CEF</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">12</td>
<td width="110">23/03-2021</td>
<td width="20">L08</td>
<td width="200">Regularisering og søgning</td>
<td width="90"></td>
<td width="65">CEF</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">13</td>
<td width="110">30/03-2021</td>
<td width="20"></td>
<td width="200"></td>
<td width="90"></td>
<td width="65"></td>
<td width="150">Påske (ingen undervisning)</td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">14</td>
<td width="110">06/04-2021</td>
<td width="20">L09</td>
<td width="200">Deep learning (CNN)</td>
<td width="90"></td>
<td width="65">CEF</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">15</td>
<td width="110">13/04-2021</td>
<td width="20">L10</td>
<td width="200">Probabilistiske modeller</td>
<td width="90">O3 (14/04)</td>
<td width="65">PAH</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">16</td>
<td width="110">20/04-2021</td>
<td width="20">L11</td>
<td width="200">Unsupervised learning I (PCA)</td>
<td width="90"></td>
<td width="65">PAH</td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">17</td>
<td width="110">27/04-2021</td>
<td width="20">L12</td>
<td width="200">Unsupervised learnindg II (Kmeans,GMM)</td>
<td width="90"></td>
<td width="65">PAH</td>
<td width="150">Kursus-evaluering</td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">18</td>
<td width="110">04/05-2021</td>
<td width="20">L13</td>
<td width="200">Projektarbejde (Discord)</td>
<td width="90"></td>
<td width="65"></td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">19</td>
<td width="110">11/05-2021</td>
<td width="20">L14</td>
<td width="200">O4 projekt</td>
<td width="90"></td>
<td width="65"></td>
<td width="150"></td>
</tr><tr align="center">
<td width="40">20</td>
<td width="110">18/05-2021</td>
<td width="20">L15</td>
<td width="200">O4 projekt</td>
<td width="90">O4 (19/05)</td>
<td width="65"></td>
<td width="150"></td>
</tr></table>
<table class='ECE_coursebuilder_table'>
<tbody>
<tr>
<th width='40'>Uge</th>
<th width='110'>Dato</th>
<th width='20'>Lektion</th>
<th width='200'>Emne</th>
<th width='90'>Opgave</th>
<th width='65'>Underviser</th>
<th width='150'>Kommentar</th>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>02/02-2021</td>
<td>L01</td>
<td>Intro</td>
<td></td>
<td>CEF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>06</td>
<td>09/02-2021</td>
<td>L02</td>
<td>Klassifikation</td>
<td></td>
<td>CEF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>07</td>
<td>16/02-2021</td>
<td>L03</td>
<td>End-to-end ML</td>
<td></td>
<td>CEF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08</td>
<td>23/02-2021</td>
<td>L04</td>
<td>Regression</td>
<td>O1 (28/02)</td>
<td>PAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09</td>
<td>02/03-2021</td>
<td>L05</td>
<td>Data analyse</td>
<td></td>
<td>PAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>09/03-2021</td>
<td>L06</td>
<td>Neurale netværk (NN)</td>
<td></td>
<td>PAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>16/03-2021</td>
<td>L07</td>
<td>Træning og generalisering</td>
<td>O2 (17/03)</td>
<td>CEF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>23/03-2021</td>
<td>L08</td>
<td>Regularisering og søgning</td>
<td></td>
<td>CEF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>30/03-2021</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Påske (ingen undervisning)</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>06/04-2021</td>
<td>L09</td>
<td>Deep learning (CNN)</td>
<td></td>
<td>CEF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>13/04-2021</td>
<td>L10</td>
<td>Probabilistiske modeller</td>
<td>O3 (14/04)</td>
<td>PAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>20/04-2021</td>
<td>L11</td>
<td>Unsupervised learning I (PCA)</td>
<td></td>
<td>PAH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>27/04-2021</td>
<td>L12</td>
<td>Unsupervised learnindg II (Kmeans,GMM)</td>
<td></td>
<td>PAH</td>
<td>Kursus-evaluering</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>04/05-2021</td>
<td>L13</td>
<td>Projektarbejde (Discord)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>11/05-2021</td>
<td>L14</td>
<td>O4 projekt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>18/05-2021</td>
<td>L15</td>
<td>O4 projekt</td>
<td>O4 (19/05)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
\ No newline at end of file
......@@ -2,14 +2,17 @@
<html>
<!-- AUTOGENERATED HTML from CourseBuilder, CEF -->
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'/>
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #424222;'>
<h3>ITMAL Backend File Structure</h3>
<body style='font-family: times new roman, times, serif;font-size: 12pt;color: #000000;'>
<h3>Backend file structure</h3>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">Dir1<br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">Dir2<br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dir3<br></span>