Commit 33444007 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent b3a16f58
...@@ -27,46 +27,50 @@ CONTENT Litteratur ...@@ -27,46 +27,50 @@ CONTENT Litteratur
\sub{Hands-on Machine Learning [HOML]} \sub{Hands-on Machine Learning [HOML]}
\displaystyle{
\img{[FIGS]/book_homl.jpg, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn (front image)}
[BR] \i{Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems} \dl{
[BR] \dd{\img{[FIGS]/book_homl.jpg, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn (front image)}}
\dd{\i{Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow:[BR] Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems}}
[BR] Aurélien Géron \dd{[BR]}
[BR] O'Reilly / Wiley, 2019, 2.ed. \dd{Aurélien Géron}
[BR] ISBN: 9781492032649 \dd{O'Reilly / Wiley, 2019, 2.ed.}
[BR] \link{https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781492032632/} \dd{ISBN: 9781492032649}
\dd{\link{O'Reilly link,https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781492032632/}}
\dd{[BR]}
\dl{
\dt{\i{NOTE 1:}}
\dd{Dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron's " Hands-on",
undgå at bruge førsteudgaven, idet den benytter TensorFlow direkte istedet for
Keras, og desuden har flere mangler.}
\dt{\i{NOTE 2:}}
\dd{I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!}
}
} }
\p{\i{NOTE 1:} dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron's " Hands-on",
undgå at bruge førsteudgaven, idet den benytter TensorFlow direkte istedet for
Keras, og desuden har flere mangler.}
\p{\i{NOTE 2:} i PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!}
\sub{Deep Learning [DL]} \sub{Deep Learning [DL]}
\displaystyle{ \dl{
\dd{\img{[FIGS]/book_dl.jpg, Deep Learning (front image)}}
\img{[FIGS]/book_dl.jpg, Deep Learning (front image)} \dd{\i{Deep Learning}}
\dd{[BR]}
[BR] \i{Deep Learning} \dd{Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville}
[BR] \dd{The MIT Press}
\dd{November 18, 2016}
[BR] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville \dd{Hardcover: 775 pages}
[BR] The MIT Press \dd{ISBN-10: 0262035618}
[BR] November 18, 2016 \dd{ISBN-13: 978-0262035613}
[BR] Hardcover: 775 pages \dd{\link{http://www.deeplearningbook.org/}}
[BR] ISBN-10: 0262035618 \dd{[BR]}
[BR] ISBN-13: 978-0262035613 \dl{
[BR] \link{http://www.deeplearningbook.org/} \dt{\i{NOTE:}}
\dd{Ikke obligatorisk, kun få afsnit og figure bruges herfra.
(Bog god til videregående Neural Netværks-teori
og meget brugt i ML sammenhænge.)}
}
} }
\p{\i{NOTE:} ikke obligatorisk, kun få afsnit og figure bruges herfra. (Bog god til
videregående Neural Netværks-teori og meget brugt i ML sammenhænge.)}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
...@@ -78,17 +82,23 @@ CONTENT Kursusforkortelser ...@@ -78,17 +82,23 @@ CONTENT Kursusforkortelser
%\header{Kursusforkortelser} %\header{Kursusforkortelser}
\dl{ \dl{
\dt{[DL]:} \dt{[\b{AI}]:}
\dd{Artificial intelligence (kunstig intelligens). Generelt bruges udtrykket ML istedet for AI i kurset.}
\dt{[\b{CNN}]}
\dd{Convolutional Neural Network(s), undersort at NNs, primært til billebehandling.}
\dt{[\b{DL}]}
\dd{Enten bare Deep Learning eller Deep Learning bogen af Ian Goodfellow, et. al.} \dd{Enten bare Deep Learning eller Deep Learning bogen af Ian Goodfellow, et. al.}
\dt{[G]:} \dt{[\b{G}]}
\dd{Group, ITMAL øvelsesgruppe.} \dd{Group, ITMAL øvelsesgruppe.}
\dt{[GITHOML]:} \dt{[\b{GITHOML}]}
\dd{ \dd{
\dl{ \dl{
\dt{GitHub repository til [HOML],} \dt{GitHub repository til [HOML],}
\dd{\link{https:///github.com/ageron/handson-ml2/}} \dd{\link{https://github.com/ageron/handson-ml2/}}
\dt{Clone via HTTPS} \dt{Clone via HTTPS}
\dd{\code{git clone https://github.com/ageron/handson-ml2.git}} \dd{\code{git clone https://github.com/ageron/handson-ml2.git}}
\dt{eller via SSH} \dt{eller via SSH}
...@@ -96,7 +106,7 @@ CONTENT Kursusforkortelser ...@@ -96,7 +106,7 @@ CONTENT Kursusforkortelser
} }
} }
\dt{[GITMAL]:} \dt{[\b{GITMAL}]}
\dd{ \dd{
\dl{ \dl{
\dt{Git repository for ITMAL,} \dt{Git repository for ITMAL,}
...@@ -108,35 +118,38 @@ CONTENT Kursusforkortelser ...@@ -108,35 +118,38 @@ CONTENT Kursusforkortelser
} }
} }
\dt{[HOML]:} \dt{[\b{HOML}]}
\dd{Hands-on Machine Learning af Aurélien Géron, hovedlitteratur til dette kursus. For klarhedens skyld undtales 'HOML' som Holm i Brian Holm.} \dd{Hands-on Machine Learning af Aurélien Géron, hovedlitteratur til dette kursus. For klarhedens skyld undtales 'HOML' som Holm i Brian Holm.}
\dd{ \dd{
[BR]\img{[FIGS]/brian_holm.jpg, Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)} [BR]\img{[FIGS]/brian_holm.jpg, Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)}
[BR]\cite{https://cdn-ctstaging.pressidium.com/wp-content/uploads/2020/12/CORVOS_00000365-066.jpg} [BR]\cite{https://cdn-ctstaging.pressidium.com/wp-content/uploads/2020/12/CORVOS_00000365-066.jpg}
} }
\dt{[\b{ITMAL}]}
\dt{[ITMAL]:}
\dd{IT Machine Learning, kursusnavnet.} \dd{IT Machine Learning, kursusnavnet.}
% [J1, J2, .. JN]: En journal opgave/aflevering, f.eks. "Journal 1" (J1). 'Journaler' erstattes af 'opgave afleveringer', O1, O2, osv. % [J1, J2, .. JN]: En journal opgave/aflevering, f.eks. "Journal 1" (J1). 'Journaler' erstattes af 'opgave afleveringer', O1, O2, osv.
\dt{[JPYNB]:} \dt{[\b{JPYNB}]}
\dd{Jypyter Python NoteBook, dvs. Notebook applikationen eller en notebook kildetekst fil (med endelsen .ipynb).} \dd{Jypyter Python NoteBook, dvs. Notebook applikationen eller en notebook kildetekst fil (med endelsen .ipynb).}
\dt{[ML]:} \dt{[\b{ML}]}
\dd{Machine Learning, det generelle koncept.} \dd{Machine Learning, det generelle koncept.}
\dt{[NN:]} \dt{[\b{NN}]}
\dd{Neural Network(s).} \dd{Neural Network(s). Normalt forstået som fully-connected neurale netværk (se også CNN).}
\dt{[O1, O2, O3, O4]:} \dt{[\b{O1, O2, O3, O4}]}
\dd{En opgaveaflevering, f.eks. O1 for opgaveaflevering 1.} %(opgave afleveringer hed tidligere journaler). \dd{En opgaveaflevering, f.eks. O1 for opgaveaflevering 1.} %(opgave afleveringer hed tidligere journaler).
\dt{[SG]:} %\dt{[RNN:]}
%\dd{Recurrent Neural Network(s), undersort at NNs, men med indbygget \i{hukommelse}. }
\dt{[\b{SG}]}
\dd{Super-group, bestående af tre eller fire Grupper [G]'s.} \dd{Super-group, bestående af tre eller fire Grupper [G]'s.}
\dt{[Q]:} \dt{[\b{Q}]:}
\dd{Et specifikt spørgsmål (Question) i en journal opgave, ala Qc for opgave 'c' i et journal spørgsmål.} \dd{Et specifikt spørgsmål (Question) i en journal opgave, ala Qc for opgave 'c' i et journal spørgsmål.}
} }
......
...@@ -16,8 +16,8 @@ ...@@ -16,8 +16,8 @@
<p><i>Installation</i>: de obligatoriske værktøjer til ITMAL inden kursusstart (dvs. <p><i>Installation</i>: de obligatoriske værktøjer til ITMAL inden kursusstart (dvs.
L01).</p> L01).</p>
<p><i>Forberedelse til L01:</i> Hent GIT repositories til litteraturen &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;, prøv at <p><i>Forberedelse til L01:</i> Hent GIT repositories til litteraturen <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>, prøv at
kører et par Jupyter Notebooks &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[JPYNB]&lt;/span&gt;, og læs mere om pythons NumPy kører et par Jupyter Notebooks <span style='font-family: courier new, courier;'>[JPYNB]</span>, og læs mere om pythons NumPy
bibliotek.</p> bibliotek.</p>
<p><i>Ekstra materiale til forberedelse:</i> optionelle python opgaver, hvis du vil sætte <p><i>Ekstra materiale til forberedelse:</i> optionelle python opgaver, hvis du vil sætte
...@@ -37,7 +37,7 @@ dig mere ind i sproget.</p> ...@@ -37,7 +37,7 @@ dig mere ind i sproget.</p>
<li>ALTERNATIV 1:</li> <li>ALTERNATIV 1:</li>
<ul> <ul>
<li>brug vores ASE GPU Cluster som jupyter hub server,</li> <li>brug vores ASE GPU Cluster som jupyter hub server,</li>
<li>se info in &lt;a href=&#x27;https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/244596&#x27; rel=&#x27;noopener&#x27; target=&#x27;_blank&#x27;&gt;kursusinformation | GPU Cluster&lt;/a&gt;.</li> <li>se info in <a href='https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/244596' rel='noopener' target='_blank'>kursusinformation | GPU Cluster</a>.</li>
</ul> </ul>
<li>ALTERNATIV 2:</li> <li>ALTERNATIV 2:</li>
<ul> <ul>
...@@ -45,19 +45,19 @@ dig mere ind i sproget.</p> ...@@ -45,19 +45,19 @@ dig mere ind i sproget.</p>
<li><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://colab.research.google.com' rel='noopener' target='_blank'>colab.research.google.com</a></span></li> <li><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://colab.research.google.com' rel='noopener' target='_blank'>colab.research.google.com</a></span></li>
</ul> </ul>
</ul> </ul>
<li>Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;, prøv f.eks. <span style='font-family: courier new, courier;'>index.ipynb</span></li> <li>Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>, prøv f.eks. <span style='font-family: courier new, courier;'>index.ipynb</span></li>
</ul> </ul>
<h3>Forberedelse til Lektion 01</h3> <h3>Forberedelse til Lektion 01</h3>
<ul> <ul>
<li>Læs materiale i &lt;a href=&#x27;https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/units/244588&#x27;&gt;kursusinformation&lt;/a&gt;,</li> <li>Læs materiale i <a href='https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/units/244588'>kursusinformation</a>,</li>
<li>få fat i litteratur til kurset,</li> <li>få fat i litteratur til kurset,</li>
<li>clone &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt; til din egen PC, se how-to under &lt;a href=&#x27;https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/254943&#x27; rel=&#x27;noopener&#x27; target=&#x27;_blank&#x27;&gt;kursusinformation | kursusforkortelser&lt;/a&gt;.</li> <li>clone <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span> til din egen PC, se how-to under <a href='https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/254943' rel='noopener' target='_blank'>kursusinformation | kursusforkortelser</a>.</li>
<li>skim denne tutorial igennem:</li> <li>skim denne tutorial igennem:</li>
<p style='margin-left: 30px;'><i>§ Scientific Python tutorials:</i> NumPy, <span style='font-family: courier new, courier;'>tools_numpy.ipynb</span>, &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt; <p style='margin-left: 30px;'><i>§ Scientific Python tutorials:</i> NumPy, <span style='font-family: courier new, courier;'>tools_numpy.ipynb</span>, <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>
&lt;br&gt;&lt;br&gt; <br><br>
Læs blot, hvad du finder relevant så som &#x27;iteration&#x27;, men spring blot over Læs blot, hvad du finder relevant så som &#x27;iteration&#x27;, men spring blot over
emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stacking arrays&#x27; og emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stacking arrays&#x27; og
...@@ -72,7 +72,7 @@ emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stac ...@@ -72,7 +72,7 @@ emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stac
information (informations-overload), så du skal danne dig en metode til at information (informations-overload), så du skal danne dig en metode til at
kunne selektere og navigere i materialet.</p> kunne selektere og navigere i materialet.</p>
<p>Vi vil primært holde os til &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;, &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt; og Scikit-learn, med en note <p>Vi vil primært holde os til <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>, <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span> og Scikit-learn, med en note
om, at nettet flyder over med ekstra (til tider ubrugelig/ufiltreret) om, at nettet flyder over med ekstra (til tider ubrugelig/ufiltreret)
information: en kildekritiks holdning er vigtig!</p> information: en kildekritiks holdning er vigtig!</p>
...@@ -83,10 +83,10 @@ til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret ...@@ -83,10 +83,10 @@ til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret
rækkefølge:</p> rækkefølge:</p>
<ol> <ol>
<li>(OPTIONEL) python og vectors/matrices math: &lt;br&gt; <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_linear_algebra.ipynb</span> &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;,</span></li> <li>(OPTIONEL) python og vectors/matrices math: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_linear_algebra.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li>
<li>(OPTIONEL) python og grafisk plotting: &lt;br&gt; <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_matplotlib.ipynb</span> &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;,</span></li> <li>(OPTIONEL) python og grafisk plotting: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_matplotlib.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li>
<li>(OPTIONEL) ekstra, Python og dataværktøjet &#x27;Pandas&#x27;: &lt;br&gt; <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_pandas.ipynb</span> &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;,</span></li> <li>(OPTIONEL) ekstra, Python og dataværktøjet &#x27;Pandas&#x27;: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_pandas.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li>
<li>(OPTIONEL) ekstra, mest for de matematik intereserede: &lt;br&gt; <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_differential_calculus.ipynb</span> &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;.</span></li> <li>(OPTIONEL) ekstra, mest for de matematik intereserede: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_differential_calculus.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>.</span></li>
</ol> </ol>
<p>Pandas er et meget populært databehandlingsværktøj, men det <p>Pandas er et meget populært databehandlingsværktøj, men det
......
...@@ -34,7 +34,7 @@ udviklingsværktøjer til python vi vil bruge.</p> ...@@ -34,7 +34,7 @@ udviklingsværktøjer til python vi vil bruge.</p>
samt forsøge os med et par små programmer i python.</p> samt forsøge os med et par små programmer i python.</p>
<p>Til slut kigger vi på supervised learning og at kunne predicte <p>Til slut kigger vi på supervised learning og at kunne predicte
&#x27;life-satisfactory&#x27; via demo projektet i &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;, og vi ser på pythons modul- og &#x27;life-satisfactory&#x27; via demo projektet i <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>, og vi ser på pythons modul- og
klassebegreber (modules, classes), så vi kan genbruge kode i senere klassebegreber (modules, classes), så vi kan genbruge kode i senere
lektioner..</p> lektioner..</p>
...@@ -65,17 +65,17 @@ bidrag.</li> ...@@ -65,17 +65,17 @@ bidrag.</li>
</ul> </ul>
<li>Intro til machine learning:</li> <li>Intro til machine learning:</li>
<ul> <ul>
<li>Supervised learning (regression): &#x27;life-satisfactory&#x27; &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;.</li> <li>Supervised learning (regression): &#x27;life-satisfactory&#x27; <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>.</li>
</ul> </ul>
</ul> </ul>
<h3>Litteratur</h3> <h3>Litteratur</h3>
<p style='margin-left: 30px;'>§ Preface, p. xv &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt; (eksklusiv fra Using Code Examples...og resten af intro kapitlet)</p> <p style='margin-left: 30px;'>§ Preface, p. xv <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span> (eksklusiv fra Using Code Examples...og resten af intro kapitlet)</p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ 1 The machine Learning Landscape &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;</p> <p style='margin-left: 30px;'>§ 1 The machine Learning Landscape <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ 2 End-to-End Machine Learning Project &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;</p> <p style='margin-left: 30px;'>§ 2 End-to-End Machine Learning Project <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></p>
<p>Dette kapitel indeholder mange nye koncepter og en del kode. Vi vender <p>Dette kapitel indeholder mange nye koncepter og en del kode. Vi vender
senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overblik senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overblik
...@@ -85,7 +85,7 @@ senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overbl ...@@ -85,7 +85,7 @@ senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overbl
<p style='margin-left: 30px;'>§ Scientific Python tutorials: NumPy</p> <p style='margin-left: 30px;'>§ Scientific Python tutorials: NumPy</p>
<p style='margin-left: 30px;'>tools_numpy.ipynb &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;</p> <p style='margin-left: 30px;'>tools_numpy.ipynb <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span></p>
<p>Læs blot, hvad du finder relevant så som &#x27;iteration&#x27;, men spring blot over <p>Læs blot, hvad du finder relevant så som &#x27;iteration&#x27;, men spring blot over
emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stacking arrays&#x27; og emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stacking arrays&#x27; og
......
...@@ -109,9 +109,13 @@ if __name__ == '__main__': ...@@ -109,9 +109,13 @@ if __name__ == '__main__':
n_http = arg1.find("http://") n_http = arg1.find("http://")
n_https = arg1.find("https://") n_https = arg1.find("https://")
m = 7 + (1 if n_https==0 else 0)
if not (n_http==0 or n_https==0): if not (n_http==0 or n_https==0):
WARN(f"link '{arg1}' does not begin with 'http://' or 'https://' as it should") ERR(f"link '{arg1}' does not begin with 'http://' or 'https://' as it should")
if arg1[m]=="/":
ERR(f"link with triple '///', for '{arg1}'")
if len(arg0)==0: if len(arg0)==0:
#n = arg1.rfind('/') #n = arg1.rfind('/')
...@@ -121,7 +125,7 @@ if __name__ == '__main__': ...@@ -121,7 +125,7 @@ if __name__ == '__main__':
#arg0 = arg1[n+1:] #arg0 = arg1[n+1:]
#if len(arg0)==0: #if len(arg0)==0:
# ERR("second arg still empty, this was not expected") # ERR("second arg still empty, this was not expected")
arg0 = arg1[8 + (1 if n_https==0 else 0):] arg0 = arg1[m:]
exlink = True exlink = True
if arg1.find("au.dk")>0: if arg1.find("au.dk")>0:
......
...@@ -13,11 +13,11 @@ Primære ...@@ -13,11 +13,11 @@ Primære
<dl> <dl>
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>: <dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>:
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>ithub.com/ageron/handson-ml2/</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>github.com/ageron/handson-ml2/</a></span>
<dt>Scikit-learn: <dt>Scikit-learn:
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://scikit-learn.org/stable/' rel='noopener' target='_blank'>cikit-learn.org/stable/</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://scikit-learn.org/stable/' rel='noopener' target='_blank'>scikit-learn.org/stable/</a></span>
<dt>Keras: <dt>Keras:
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://keras.io/' rel='noopener' target='_blank'>eras.io/</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://keras.io/' rel='noopener' target='_blank'>keras.io/</a></span>
</dl> </dl>
Sekundære Sekundære
......
Html/Figs/brian_holm.jpg

83.8 KB | W: | H:

Html/Figs/brian_holm.jpg

149 KB | W: | H:

Html/Figs/brian_holm.jpg
Html/Figs/brian_holm.jpg
Html/Figs/brian_holm.jpg
Html/Figs/brian_holm.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -10,18 +10,18 @@ ...@@ -10,18 +10,18 @@
Der er adgang til en GPU baseret server ifbm kurset. Serveren består af en &#x27;master&#x27; som kan tilgås via Der er adgang til en GPU baseret server ifbm kurset. Serveren består af en &#x27;master&#x27; som kan tilgås via
<dl> <dl>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/'>pucluster.st.lab.au.dk/</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/'>gpucluster.st.lab.au.dk/</a></span>
</dl> </dl>
og fem &#x27;slave&#x27; noder med GPU&#x27;er via og fem &#x27;slave&#x27; noder med GPU&#x27;er via
<dl> <dl>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub1'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub1</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub1'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub1</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub2'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub2</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub2'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub2</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub3'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub3</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub3'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub3</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub4</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub4</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub5'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub5</a></span> (GPU 3090 og ny 4GHz CPU, 3090 har problemer med Tensorflow) <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub5'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub5</a></span> (GPU 3090 og ny 4GHz CPU, 3090 har problemer med Tensorflow)
</dl> </dl>
som frit kan benyttes. som frit kan benyttes.
......
...@@ -10,17 +10,23 @@ ...@@ -10,17 +10,23 @@
<dl> <dl>
<dt>[DL]: <dt>[<b>AI</b>]:
<dd>Artificial intelligence (kunstig intelligens). Generelt bruges udtrykket ML istedet for AI i kurset.
<dt>[<b>CNN</b>]
<dd>Convolutional Neural Network(s), undersort at NNs, primært til billebehandling.
<dt>[<b>DL</b>]
<dd>Enten bare Deep Learning eller Deep Learning bogen af Ian Goodfellow, et. al. <dd>Enten bare Deep Learning eller Deep Learning bogen af Ian Goodfellow, et. al.
<dt>[G]: <dt>[<b>G</b>]
<dd>Group, ITMAL øvelsesgruppe. <dd>Group, ITMAL øvelsesgruppe.
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>: <dt>[<b>GITHOML</b>]
<dd> <dd>
<dl> <dl>
<dt>GitHub repository til <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>, <dt>GitHub repository til <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>,
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https:///github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>github.com/ageron/handson-ml2/</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>github.com/ageron/handson-ml2/</a></span>
<dt>Clone via HTTPS <dt>Clone via HTTPS
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'>git clone https://github.com/ageron/handson-ml2.git</span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'>git clone https://github.com/ageron/handson-ml2.git</span>
<dt>eller via SSH <dt>eller via SSH
...@@ -28,11 +34,11 @@ ...@@ -28,11 +34,11 @@
</dl> </dl>
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[GITMAL]</span>: <dt>[<b>GITMAL</b>]
<dd> <dd>
<dl> <dl>
<dt>Git repository for ITMAL, <dt>Git repository for ITMAL,
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://gitlab.au.dk/au204573/GITMAL/'>itlab.au.dk/au204573/GITMAL/</a></span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://gitlab.au.dk/au204573/GITMAL/'>gitlab.au.dk/au204573/GITMAL/</a></span>
<dt>Clone via HTTPS <dt>Clone via HTTPS
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'>git clone https://gitlab.au.dk/au204573/GITMAL.git</span> <dd><span style='font-family: courier new, courier;'>git clone https://gitlab.au.dk/au204573/GITMAL.git</span>
<dt>eller via SSH <dt>eller via SSH
...@@ -40,37 +46,40 @@ ...@@ -40,37 +46,40 @@
</dl> </dl>
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>: <dt>[<b>HOML</b>]
<dd>Hands-on Machine Learning af Aurélien Géron, hovedlitteratur til dette kursus. For klarhedens skyld undtales &#x27;HOML&#x27; som Holm i Brian Holm. <dd>Hands-on Machine Learning af Aurélien Géron, hovedlitteratur til dette kursus. For klarhedens skyld undtales &#x27;HOML&#x27; som Holm i Brian Holm.
<dd> <dd>
<br><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm.jpg' alt='Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)'> <br><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm2.jpg' alt='Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)'>
<br><br> <br><br>
<span style='font-size: xx-small;'>[kilde: https://cdn-ctstaging.pressidium.com/wp-content/uploads/2020/12/CORVOS_00000365-066.jpg]</span><br> <span style='font-size: xx-small;'>[kilde: https://cdn-ctstaging.pressidium.com/wp-content/uploads/2020/12/CORVOS_00000365-066.jpg]</span><br>
<dt>[<b>ITMAL</b>]
<dt>[ITMAL]:
<dd>IT Machine Learning, kursusnavnet. <dd>IT Machine Learning, kursusnavnet.
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[JPYNB]</span>: <dt>[<b>JPYNB</b>]
<dd>Jypyter Python NoteBook, dvs. Notebook applikationen eller en notebook kildetekst fil (med endelsen .ipynb). <dd>Jypyter Python NoteBook, dvs. Notebook applikationen eller en notebook kildetekst fil (med endelsen .ipynb).
<dt>[ML]: <dt>[<b>ML</b>]
<dd>Machine Learning, det generelle koncept. <dd>Machine Learning, det generelle koncept.
<dt>[NN:] <dt>[<b>NN</b>]
<dd>Neural Network(s). <dd>Neural Network(s). Normalt forstået som fully-connected neurale netværk (se også CNN).
<dt>[O1, O2, O3, O4]: <dt>[<b>O1, O2, O3, O4</b>]
<dd>En opgaveaflevering, f.eks. O1 for opgaveaflevering 1. <dd>En opgaveaflevering, f.eks. O1 for opgaveaflevering 1.
<dt>[SG]:
<dt>[<b>SG</b>]
<dd>Super-group, bestående af tre eller fire Grupper [G]&#x27;s. <dd>Super-group, bestående af tre eller fire Grupper [G]&#x27;s.
<dt>[Q]: <dt>[<b>Q</b>]:
<dd>Et specifikt spørgsmål (Question) i en journal opgave, ala Qc for opgave &#x27;c&#x27; i et journal spørgsmål. <dd>Et specifikt spørgsmål (Question) i en journal opgave, ala Qc for opgave &#x27;c&#x27; i et journal spørgsmål.
</dl> </dl>
......
...@@ -42,7 +42,7 @@ dig mere ind i sproget.</p> ...@@ -42,7 +42,7 @@ dig mere ind i sproget.</p>
<li>ALTERNATIV 2:</li> <li>ALTERNATIV 2:</li>
<ul> <ul>
<li>Lav en konto på Google&#x27;s Colaboratory,</li> <li>Lav en konto på Google&#x27;s Colaboratory,</li>
<li><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://colab.research.google.com' rel='noopener' target='_blank'>olab.research.google.com</a></span></li> <li><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://colab.research.google.com' rel='noopener' target='_blank'>colab.research.google.com</a></span></li>
</ul> </ul>
</ul> </ul>
<li>Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>, prøv f.eks. <span style='font-family: courier new, courier;'>index.ipynb</span></li> <li>Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>, prøv f.eks. <span style='font-family: courier new, courier;'>index.ipynb</span></li>
......
...@@ -54,7 +54,7 @@ bidrag.</li> ...@@ -54,7 +54,7 @@ bidrag.</li>
<li>Litteratur.</li> <li>Litteratur.</li>
<li>