Commit 33444007 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent b3a16f58
......@@ -27,46 +27,50 @@ CONTENT Litteratur
\sub{Hands-on Machine Learning [HOML]}
\displaystyle{
\img{[FIGS]/book_homl.jpg, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn (front image)}
[BR] \i{Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems}
[BR]
[BR] Aurélien Géron
[BR] O'Reilly / Wiley, 2019, 2.ed.
[BR] ISBN: 9781492032649
[BR] \link{https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781492032632/}
\dl{
\dd{\img{[FIGS]/book_homl.jpg, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn (front image)}}
\dd{\i{Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow:[BR] Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems}}
\dd{[BR]}
\dd{Aurélien Géron}
\dd{O'Reilly / Wiley, 2019, 2.ed.}
\dd{ISBN: 9781492032649}
\dd{\link{O'Reilly link,https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781492032632/}}
\dd{[BR]}
\dl{
\dt{\i{NOTE 1:}}
\dd{Dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron's " Hands-on",
undgå at bruge førsteudgaven, idet den benytter TensorFlow direkte istedet for
Keras, og desuden har flere mangler.}
\dt{\i{NOTE 2:}}
\dd{I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!}
}
}
\p{\i{NOTE 1:} dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron's " Hands-on",
undgå at bruge førsteudgaven, idet den benytter TensorFlow direkte istedet for
Keras, og desuden har flere mangler.}
\p{\i{NOTE 2:} i PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!}
\sub{Deep Learning [DL]}
\displaystyle{
\img{[FIGS]/book_dl.jpg, Deep Learning (front image)}
[BR] \i{Deep Learning}
[BR]
[BR] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville
[BR] The MIT Press
[BR] November 18, 2016
[BR] Hardcover: 775 pages
[BR] ISBN-10: 0262035618
[BR] ISBN-13: 978-0262035613
[BR] \link{http://www.deeplearningbook.org/}
\dl{
\dd{\img{[FIGS]/book_dl.jpg, Deep Learning (front image)}}
\dd{\i{Deep Learning}}
\dd{[BR]}
\dd{Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville}
\dd{The MIT Press}
\dd{November 18, 2016}
\dd{Hardcover: 775 pages}
\dd{ISBN-10: 0262035618}
\dd{ISBN-13: 978-0262035613}
\dd{\link{http://www.deeplearningbook.org/}}
\dd{[BR]}
\dl{
\dt{\i{NOTE:}}
\dd{Ikke obligatorisk, kun få afsnit og figure bruges herfra.
(Bog god til videregående Neural Netværks-teori
og meget brugt i ML sammenhænge.)}
}
}
\p{\i{NOTE:} ikke obligatorisk, kun få afsnit og figure bruges herfra. (Bog god til
videregående Neural Netværks-teori og meget brugt i ML sammenhænge.)}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
......@@ -78,17 +82,23 @@ CONTENT Kursusforkortelser
%\header{Kursusforkortelser}
\dl{
\dt{[DL]:}
\dt{[\b{AI}]:}
\dd{Artificial intelligence (kunstig intelligens). Generelt bruges udtrykket ML istedet for AI i kurset.}
\dt{[\b{CNN}]}
\dd{Convolutional Neural Network(s), undersort at NNs, primært til billebehandling.}
\dt{[\b{DL}]}
\dd{Enten bare Deep Learning eller Deep Learning bogen af Ian Goodfellow, et. al.}
\dt{[G]:}
\dt{[\b{G}]}
\dd{Group, ITMAL øvelsesgruppe.}
\dt{[GITHOML]:}
\dt{[\b{GITHOML}]}
\dd{
\dl{
\dt{GitHub repository til [HOML],}
\dd{\link{https:///github.com/ageron/handson-ml2/}}
\dd{\link{https://github.com/ageron/handson-ml2/}}
\dt{Clone via HTTPS}
\dd{\code{git clone https://github.com/ageron/handson-ml2.git}}
\dt{eller via SSH}
......@@ -96,7 +106,7 @@ CONTENT Kursusforkortelser
}
}
\dt{[GITMAL]:}
\dt{[\b{GITMAL}]}
\dd{
\dl{
\dt{Git repository for ITMAL,}
......@@ -108,35 +118,38 @@ CONTENT Kursusforkortelser
}
}
\dt{[HOML]:}
\dt{[\b{HOML}]}
\dd{Hands-on Machine Learning af Aurélien Géron, hovedlitteratur til dette kursus. For klarhedens skyld undtales 'HOML' som Holm i Brian Holm.}
\dd{
[BR]\img{[FIGS]/brian_holm.jpg, Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)}
[BR]\cite{https://cdn-ctstaging.pressidium.com/wp-content/uploads/2020/12/CORVOS_00000365-066.jpg}
}
\dt{[ITMAL]:}
\dt{[\b{ITMAL}]}
\dd{IT Machine Learning, kursusnavnet.}
% [J1, J2, .. JN]: En journal opgave/aflevering, f.eks. "Journal 1" (J1). 'Journaler' erstattes af 'opgave afleveringer', O1, O2, osv.
\dt{[JPYNB]:}
\dt{[\b{JPYNB}]}
\dd{Jypyter Python NoteBook, dvs. Notebook applikationen eller en notebook kildetekst fil (med endelsen .ipynb).}
\dt{[ML]:}
\dt{[\b{ML}]}
\dd{Machine Learning, det generelle koncept.}
\dt{[NN:]}
\dd{Neural Network(s).}
\dt{[\b{NN}]}
\dd{Neural Network(s). Normalt forstået som fully-connected neurale netværk (se også CNN).}
\dt{[O1, O2, O3, O4]:}
\dt{[\b{O1, O2, O3, O4}]}
\dd{En opgaveaflevering, f.eks. O1 for opgaveaflevering 1.} %(opgave afleveringer hed tidligere journaler).
\dt{[SG]:}
%\dt{[RNN:]}
%\dd{Recurrent Neural Network(s), undersort at NNs, men med indbygget \i{hukommelse}. }
\dt{[\b{SG}]}
\dd{Super-group, bestående af tre eller fire Grupper [G]'s.}
\dt{[Q]:}
\dt{[\b{Q}]:}
\dd{Et specifikt spørgsmål (Question) i en journal opgave, ala Qc for opgave 'c' i et journal spørgsmål.}
}
......
......@@ -16,8 +16,8 @@
<p><i>Installation</i>: de obligatoriske værktøjer til ITMAL inden kursusstart (dvs.
L01).</p>
<p><i>Forberedelse til L01:</i> Hent GIT repositories til litteraturen &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;, prøv at
kører et par Jupyter Notebooks &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[JPYNB]&lt;/span&gt;, og læs mere om pythons NumPy
<p><i>Forberedelse til L01:</i> Hent GIT repositories til litteraturen <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>, prøv at
kører et par Jupyter Notebooks <span style='font-family: courier new, courier;'>[JPYNB]</span>, og læs mere om pythons NumPy
bibliotek.</p>
<p><i>Ekstra materiale til forberedelse:</i> optionelle python opgaver, hvis du vil sætte
......@@ -37,7 +37,7 @@ dig mere ind i sproget.</p>
<li>ALTERNATIV 1:</li>
<ul>
<li>brug vores ASE GPU Cluster som jupyter hub server,</li>
<li>se info in &lt;a href=&#x27;https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/244596&#x27; rel=&#x27;noopener&#x27; target=&#x27;_blank&#x27;&gt;kursusinformation | GPU Cluster&lt;/a&gt;.</li>
<li>se info in <a href='https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/244596' rel='noopener' target='_blank'>kursusinformation | GPU Cluster</a>.</li>
</ul>
<li>ALTERNATIV 2:</li>
<ul>
......@@ -45,19 +45,19 @@ dig mere ind i sproget.</p>
<li><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://colab.research.google.com' rel='noopener' target='_blank'>colab.research.google.com</a></span></li>
</ul>
</ul>
<li>Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;, prøv f.eks. <span style='font-family: courier new, courier;'>index.ipynb</span></li>
<li>Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>, prøv f.eks. <span style='font-family: courier new, courier;'>index.ipynb</span></li>
</ul>
<h3>Forberedelse til Lektion 01</h3>
<ul>
<li>Læs materiale i &lt;a href=&#x27;https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/units/244588&#x27;&gt;kursusinformation&lt;/a&gt;,</li>
<li>Læs materiale i <a href='https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/units/244588'>kursusinformation</a>,</li>
<li>få fat i litteratur til kurset,</li>
<li>clone &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt; til din egen PC, se how-to under &lt;a href=&#x27;https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/254943&#x27; rel=&#x27;noopener&#x27; target=&#x27;_blank&#x27;&gt;kursusinformation | kursusforkortelser&lt;/a&gt;.</li>
<li>clone <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span> til din egen PC, se how-to under <a href='https://brightspace.au.dk/d2l/le/lessons/27524/topics/254943' rel='noopener' target='_blank'>kursusinformation | kursusforkortelser</a>.</li>
<li>skim denne tutorial igennem:</li>
<p style='margin-left: 30px;'><i>§ Scientific Python tutorials:</i> NumPy, <span style='font-family: courier new, courier;'>tools_numpy.ipynb</span>, &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;
<p style='margin-left: 30px;'><i>§ Scientific Python tutorials:</i> NumPy, <span style='font-family: courier new, courier;'>tools_numpy.ipynb</span>, <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
<br><br>
Læs blot, hvad du finder relevant så som &#x27;iteration&#x27;, men spring blot over
emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stacking arrays&#x27; og
......@@ -72,7 +72,7 @@ emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stac
information (informations-overload), så du skal danne dig en metode til at
kunne selektere og navigere i materialet.</p>
<p>Vi vil primært holde os til &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;, &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt; og Scikit-learn, med en note
<p>Vi vil primært holde os til <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>, <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span> og Scikit-learn, med en note
om, at nettet flyder over med ekstra (til tider ubrugelig/ufiltreret)
information: en kildekritiks holdning er vigtig!</p>
......@@ -83,10 +83,10 @@ til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret
rækkefølge:</p>
<ol>
<li>(OPTIONEL) python og vectors/matrices math: &lt;br&gt; <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_linear_algebra.ipynb</span> &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;,</span></li>
<li>(OPTIONEL) python og grafisk plotting: &lt;br&gt; <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_matplotlib.ipynb</span> &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;,</span></li>
<li>(OPTIONEL) ekstra, Python og dataværktøjet &#x27;Pandas&#x27;: &lt;br&gt; <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_pandas.ipynb</span> &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;,</span></li>
<li>(OPTIONEL) ekstra, mest for de matematik intereserede: &lt;br&gt; <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_differential_calculus.ipynb</span> &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;.</span></li>
<li>(OPTIONEL) python og vectors/matrices math: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_linear_algebra.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li>
<li>(OPTIONEL) python og grafisk plotting: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_matplotlib.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li>
<li>(OPTIONEL) ekstra, Python og dataværktøjet &#x27;Pandas&#x27;: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_pandas.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li>
<li>(OPTIONEL) ekstra, mest for de matematik intereserede: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_differential_calculus.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>.</span></li>
</ol>
<p>Pandas er et meget populært databehandlingsværktøj, men det
......
......@@ -34,7 +34,7 @@ udviklingsværktøjer til python vi vil bruge.</p>
samt forsøge os med et par små programmer i python.</p>
<p>Til slut kigger vi på supervised learning og at kunne predicte
&#x27;life-satisfactory&#x27; via demo projektet i &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;, og vi ser på pythons modul- og
&#x27;life-satisfactory&#x27; via demo projektet i <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>, og vi ser på pythons modul- og
klassebegreber (modules, classes), så vi kan genbruge kode i senere
lektioner..</p>
......@@ -65,17 +65,17 @@ bidrag.</li>
</ul>
<li>Intro til machine learning:</li>
<ul>
<li>Supervised learning (regression): &#x27;life-satisfactory&#x27; &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;.</li>
<li>Supervised learning (regression): &#x27;life-satisfactory&#x27; <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>.</li>
</ul>
</ul>
<h3>Litteratur</h3>
<p style='margin-left: 30px;'>§ Preface, p. xv &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt; (eksklusiv fra Using Code Examples...og resten af intro kapitlet)</p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ Preface, p. xv <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span> (eksklusiv fra Using Code Examples...og resten af intro kapitlet)</p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ 1 The machine Learning Landscape &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;</p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ 1 The machine Learning Landscape <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ 2 End-to-End Machine Learning Project &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[HOML]&lt;/span&gt;</p>
<p style='margin-left: 30px;'>§ 2 End-to-End Machine Learning Project <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></p>
<p>Dette kapitel indeholder mange nye koncepter og en del kode. Vi vender
senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overblik
......@@ -85,7 +85,7 @@ senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overbl
<p style='margin-left: 30px;'>§ Scientific Python tutorials: NumPy</p>
<p style='margin-left: 30px;'>tools_numpy.ipynb &lt;span style=&#x27;font-family: courier new, courier;&#x27;&gt;[GITHOML]&lt;/span&gt;</p>
<p style='margin-left: 30px;'>tools_numpy.ipynb <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span></p>
<p>Læs blot, hvad du finder relevant så som &#x27;iteration&#x27;, men spring blot over
emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stacking arrays&#x27; og
......
......@@ -109,9 +109,13 @@ if __name__ == '__main__':
n_http = arg1.find("http://")
n_https = arg1.find("https://")
m = 7 + (1 if n_https==0 else 0)
if not (n_http==0 or n_https==0):
WARN(f"link '{arg1}' does not begin with 'http://' or 'https://' as it should")
ERR(f"link '{arg1}' does not begin with 'http://' or 'https://' as it should")
if arg1[m]=="/":
ERR(f"link with triple '///', for '{arg1}'")
if len(arg0)==0:
#n = arg1.rfind('/')
......@@ -121,7 +125,7 @@ if __name__ == '__main__':
#arg0 = arg1[n+1:]
#if len(arg0)==0:
# ERR("second arg still empty, this was not expected")
arg0 = arg1[8 + (1 if n_https==0 else 0):]
arg0 = arg1[m:]
exlink = True
if arg1.find("au.dk")>0:
......
......@@ -13,11 +13,11 @@ Primære
<dl>
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>:
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>ithub.com/ageron/handson-ml2/</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>github.com/ageron/handson-ml2/</a></span>
<dt>Scikit-learn:
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://scikit-learn.org/stable/' rel='noopener' target='_blank'>cikit-learn.org/stable/</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://scikit-learn.org/stable/' rel='noopener' target='_blank'>scikit-learn.org/stable/</a></span>
<dt>Keras:
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://keras.io/' rel='noopener' target='_blank'>eras.io/</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://keras.io/' rel='noopener' target='_blank'>keras.io/</a></span>
</dl>
Sekundære
......
Html/Figs/brian_holm.jpg

83.8 KB | W: | H:

Html/Figs/brian_holm.jpg

149 KB | W: | H:

Html/Figs/brian_holm.jpg
Html/Figs/brian_holm.jpg
Html/Figs/brian_holm.jpg
Html/Figs/brian_holm.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -10,18 +10,18 @@
Der er adgang til en GPU baseret server ifbm kurset. Serveren består af en &#x27;master&#x27; som kan tilgås via
<dl>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/'>pucluster.st.lab.au.dk/</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/'>gpucluster.st.lab.au.dk/</a></span>
</dl>
og fem &#x27;slave&#x27; noder med GPU&#x27;er via
<dl>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub1'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub1</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub2'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub2</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub3'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub3</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub4</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub4</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub5'>pucluster.st.lab.au.dk/jhub5</a></span> (GPU 3090 og ny 4GHz CPU, 3090 har problemer med Tensorflow)
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub1'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub1</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub2'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub2</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub3'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub3</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub4</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://gpucluster.st.lab.au.dk/jhub5'>gpucluster.st.lab.au.dk/jhub5</a></span> (GPU 3090 og ny 4GHz CPU, 3090 har problemer med Tensorflow)
</dl>
som frit kan benyttes.
......
......@@ -10,17 +10,23 @@
<dl>
<dt>[DL]:
<dt>[<b>AI</b>]:
<dd>Artificial intelligence (kunstig intelligens). Generelt bruges udtrykket ML istedet for AI i kurset.
<dt>[<b>CNN</b>]
<dd>Convolutional Neural Network(s), undersort at NNs, primært til billebehandling.
<dt>[<b>DL</b>]
<dd>Enten bare Deep Learning eller Deep Learning bogen af Ian Goodfellow, et. al.
<dt>[G]:
<dt>[<b>G</b>]
<dd>Group, ITMAL øvelsesgruppe.
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>:
<dt>[<b>GITHOML</b>]
<dd>
<dl>
<dt>GitHub repository til <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>,
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https:///github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>github.com/ageron/handson-ml2/</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://github.com/ageron/handson-ml2/' rel='noopener' target='_blank'>github.com/ageron/handson-ml2/</a></span>
<dt>Clone via HTTPS
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'>git clone https://github.com/ageron/handson-ml2.git</span>
<dt>eller via SSH
......@@ -28,11 +34,11 @@
</dl>
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[GITMAL]</span>:
<dt>[<b>GITMAL</b>]
<dd>
<dl>
<dt>Git repository for ITMAL,
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://gitlab.au.dk/au204573/GITMAL/'>itlab.au.dk/au204573/GITMAL/</a></span>
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://gitlab.au.dk/au204573/GITMAL/'>gitlab.au.dk/au204573/GITMAL/</a></span>
<dt>Clone via HTTPS
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'>git clone https://gitlab.au.dk/au204573/GITMAL.git</span>
<dt>eller via SSH
......@@ -40,37 +46,40 @@
</dl>
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span>:
<dt>[<b>HOML</b>]
<dd>Hands-on Machine Learning af Aurélien Géron, hovedlitteratur til dette kursus. For klarhedens skyld undtales &#x27;HOML&#x27; som Holm i Brian Holm.
<dd>
<br><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm.jpg' alt='Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)'>
<br><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm2.jpg' alt='Brian Holm (foto fra cdn-ctstaging.pressidium.com)'>
<br><br>
<span style='font-size: xx-small;'>[kilde: https://cdn-ctstaging.pressidium.com/wp-content/uploads/2020/12/CORVOS_00000365-066.jpg]</span><br>
<dt>[ITMAL]:
<dt>[<b>ITMAL</b>]
<dd>IT Machine Learning, kursusnavnet.
<dt><span style='font-family: courier new, courier;'>[JPYNB]</span>:
<dt>[<b>JPYNB</b>]
<dd>Jypyter Python NoteBook, dvs. Notebook applikationen eller en notebook kildetekst fil (med endelsen .ipynb).
<dt>[ML]:
<dt>[<b>ML</b>]
<dd>Machine Learning, det generelle koncept.
<dt>[NN:]
<dd>Neural Network(s).
<dt>[<b>NN</b>]
<dd>Neural Network(s). Normalt forstået som fully-connected neurale netværk (se også CNN).
<dt>[O1, O2, O3, O4]:
<dt>[<b>O1, O2, O3, O4</b>]
<dd>En opgaveaflevering, f.eks. O1 for opgaveaflevering 1.
<dt>[SG]:
<dt>[<b>SG</b>]
<dd>Super-group, bestående af tre eller fire Grupper [G]&#x27;s.
<dt>[Q]:
<dt>[<b>Q</b>]:
<dd>Et specifikt spørgsmål (Question) i en journal opgave, ala Qc for opgave &#x27;c&#x27; i et journal spørgsmål.
</dl>
......
......@@ -42,7 +42,7 @@ dig mere ind i sproget.</p>
<li>ALTERNATIV 2:</li>
<ul>
<li>Lav en konto på Google&#x27;s Colaboratory,</li>
<li><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://colab.research.google.com' rel='noopener' target='_blank'>olab.research.google.com</a></span></li>
<li><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://colab.research.google.com' rel='noopener' target='_blank'>colab.research.google.com</a></span></li>
</ul>
</ul>
<li>Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>, prøv f.eks. <span style='font-family: courier new, courier;'>index.ipynb</span></li>
......
......@@ -54,7 +54,7 @@ bidrag.</li>
<li>Litteratur.</li>
<li>Intro til software, der bruges i ITMAL:</li>
<ul>
<li>python generelt (link til mini python intro: <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/demo.ipynb'>tundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/demo.ipynb</a></span>,</li>
<li>python generelt (link til mini python intro: <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/demo.ipynb'>itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/demo.ipynb</a></span>,</li>
<li>anaconda python distribution:</li>
<ul>
<li>jupyter notebooks,</li>
......@@ -106,7 +106,7 @@ emner, der er for komplekse eller for &#x27;pythoniske&#x27;, så som &#x27;Stac
<ul>
<li>Diskussion om ML (indlejret i forelæsningen).</li>
<li>Opgave: intro.ipynb</li>
<li>HUSK DATA til intro&#x27;en (download og udpak så &quot;dataset&quot; dir ligger sammen med intro.ipynb): <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/datasets.zip'>tundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/datasets.zip</a></span></li>
<li>HUSK DATA til intro&#x27;en (download og udpak så &quot;dataset&quot; dir ligger sammen med intro.ipynb): <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/datasets.zip'>itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/datasets.zip</a></span></li>
<li>Opgave: modules_and_classes.ipynb</li>
</ul>
......@@ -118,7 +118,7 @@ brug for en python og lineær algebra kick-start.</p>
<h3>Slides</h3>
<p style='margin-left: 30px;'>
<span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/lesson01.pdf'>tundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/lesson01.pdf</a></span>
<span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/lesson01.pdf'>itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/L01/lesson01.pdf</a></span>
</p>
......
......@@ -11,45 +11,49 @@
<h3>Hands-on Machine Learning <span style='font-family: courier new, courier;'>[HOML]</span></h3>
<p style='margin-left: 30px;'>
<img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/book_homl.jpg' alt='Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn (front image)'>
<br> <i>Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems</i>
<br>
<br> Aurélien Géron
<br> O&#x27;Reilly / Wiley, 2019, 2.ed.
<br> ISBN: 9781492032649
<br> <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781492032632/' rel='noopener' target='_blank'>ww.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781492032632/</a></span>
</p>
<p><i>NOTE 1:</i> dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron&#x27;s &quot; Hands-on&quot;,
<dl>
<dd><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/book_homl.jpg' alt='Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn (front image)'>
<dd><i>Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow:<br> Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems</i>
<dd><br>
<dd>Aurélien Géron
<dd>O&#x27;Reilly / Wiley, 2019, 2.ed.
<dd>ISBN: 9781492032649
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='https://www.oreilly.com/library/view/hands-on-machine-learning/9781492032632/' rel='noopener' target='_blank'>O&#x27;Reilly link</a></span>
<dd><br>
<dl>
<dt><i>NOTE 1:</i>
<dd>Dette er anden udgave (Second Edition/2.ed) af Géron&#x27;s &quot; Hands-on&quot;,
undgå at bruge førsteudgaven, idet den benytter TensorFlow direkte istedet for
Keras, og desuden har flere mangler.</p>
Keras, og desuden har flere mangler.
<p><i>NOTE 2:</i> i PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!</p>
<dt><i>NOTE 2:</i>
<dd>I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!
</dl>
</dl>
<h3>Deep Learning [DL]</h3>
<p style='margin-left: 30px;'>
<img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/book_dl.jpg' alt='Deep Learning (front image)'>
<br> <i>Deep Learning</i>
<br>
<br> Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville
<br> The MIT Press
<br> November 18, 2016
<br> Hardcover: 775 pages
<br> ISBN-10: 0262035618
<br> ISBN-13: 978-0262035613
<br> <span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://www.deeplearningbook.org/' rel='noopener' target='_blank'>ww.deeplearningbook.org/</a></span>
</p>
<p><i>NOTE:</i> ikke obligatorisk, kun få afsnit og figure bruges herfra. (Bog god til
videregående Neural Netværks-teori og meget brugt i ML sammenhænge.)</p>
<dl>
<dd><img src='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/book_dl.jpg' alt='Deep Learning (front image)'>
<dd><i>Deep Learning</i>
<dd><br>
<dd>Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville
<dd>The MIT Press
<dd>November 18, 2016
<dd>Hardcover: 775 pages
<dd>ISBN-10: 0262035618
<dd>ISBN-13: 978-0262035613
<dd><span style='font-family: courier new, courier;'><a href='http://www.deeplearningbook.org/' rel='noopener' target='_blank'>www.deeplearningbook.org/</a></span>
<dd><br>
<dl>
<dt><i>NOTE:</i>
<dd>Ikke obligatorisk, kun få afsnit og figure bruges herfra.
(Bog god til videregående Neural Netværks-teori
og meget brugt i ML sammenhænge.)
</dl>
</dl>
......
......@@ -26,9 +26,12 @@
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Html<br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Figs<br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/Screenshot_jupyter_help.png'>Screenshot_jupyter_help.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/Screenshot_new_terminal_1.png'>Screenshot_new_terminal_1.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/Screenshot_new_terminal_2.png'>Screenshot_new_terminal_2.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/book_dl.jpg'>book_dl.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/book_homl.jpg'>book_homl.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/brian_holm.jpg'>brian_holm.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Figs/brian_holm2.jpg'>brian_holm2.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Dokumentation_og_links.html'>Dokumentation_og_links.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/GPU_Cluster.html'>GPU_Cluster.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Html/Kursusforkortelser.html'>Kursusforkortelser.html</a><br></span>
......@@ -57,7 +60,6 @@
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Utils/dbg.py'>dbg.py</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Utils/mkutils.py'>mkutils.py</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/Makefile'>Makefile</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/m'>m</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/mk_course.py'>mk_course.py</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/mk_filetree.py'>mk_filetree.py</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Etc/CourseBuilder/mk_plan.py'>mk_plan.py</a><br></span>
......@@ -66,9 +68,12 @@
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">Html<br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Figs<br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/Screenshot_jupyter_help.png'>Screenshot_jupyter_help.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/Screenshot_new_terminal_1.png'>Screenshot_new_terminal_1.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/Screenshot_new_terminal_2.png'>Screenshot_new_terminal_2.png</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/book_dl.jpg'>book_dl.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/book_homl.jpg'>book_homl.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm.jpg'>brian_holm.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Figs/brian_holm2.jpg'>brian_holm2.jpg</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Dokumentation_og_links.html'>Dokumentation_og_links.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/GPU_Cluster.html'>GPU_Cluster.html</a><br></span>
<span style="font-family: 'courier new', courier, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://itundervisning.ase.au.dk/ITMAL_E21/Html/Kursusforkortelser.html'>Kursusforkortelser.html</a><br></span>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to a