Commit 24e81744 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent 3bd0a9dd
...@@ -177,40 +177,39 @@ Primære ...@@ -177,40 +177,39 @@ Primære
Sekundære Sekundære
\ul{ \itemize{
\li{\link{Jupyter: jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable, https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/}} \item{\link{Jupyter: jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable, https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/}}
\li{\link{Anaconda Cloud: anaconda.org, https://anaconda.org/}} \item{\link{Anaconda Cloud: anaconda.org, https://anaconda.org/}}
\li{\link{Tensorflow: www.tensorflow.org, https://www.tensorflow.org/}} \item{\link{Tensorflow: www.tensorflow.org, https://www.tensorflow.org/}}
} }
Datakilder Datakilder
\ul{ \itemize{
\li{\link{Kaggle datasets: www.kaggle.com, https://www.kaggle.com/}} \item{\link{Kaggle datasets: www.kaggle.com, https://www.kaggle.com/}}
\li{\i{Sign in with your email} => genbrug gerne min konto, og undgå tidsplid: \item{\i{Sign in with your email} => genbrug gerne min konto, og undgå tidsplid:
\ul{ \itemize{
\li{user: cef@ase.au.dk} \item{user: cef@ase.au.dk}
\li{password: test123} \item{password: test123}
} }
} }
} }
Dokumentation Dokumentation
\ul{ \itemize{
\li{Brug den inbyggede hjælp i [JPYNP]} \item{Brug den inbyggede hjælp i [JPYNP]}
\img{[FIGS]/Screenshot_jupyter_help.png,} \img{[FIGS]/Screenshot_jupyter_help.png,}
} }
Guides etc. Guides etc.
\ul{ \itemize{
\li{\link{A Quick Python intro (short), https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp}} \item{\link{A Quick Python intro (short), https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp}}
\li{\link{A Python tutorial (not so short!), https://docs.python.org/3/tutorial/}} \item{\link{A Python tutorial (not so short!), https://docs.python.org/3/tutorial/}}
\li{Jupyter shortcuts quick guide XXX} \item{Jupyter shortcuts quick guide XXX}
\li{Scikit-learn reference XXX} \item{Scikit-learn reference XXX}
\li{Scikit-learn cheat sheet XXX} \item{Scikit-learn cheat sheet XXX}
} }
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
...@@ -372,36 +371,28 @@ dig mere ind i sproget.} ...@@ -372,36 +371,28 @@ dig mere ind i sproget.}
\sub{Installation} \sub{Installation}
\ul{ \itemize{
\li{Installer Anaconda på din PC:} \item{Installer Anaconda på din PC:}
\ul{ \subitem{\link**{www.anaconda.com/products/individual, https://www.anaconda.com/products/individual}}
\li{\link{www.anaconda.com/products/individual, https://www.anaconda.com/products/individual}} \subitem{vælg 'Download' (downloader direkte for Windows),}
\li{vælg 'Download' (downloader direkte for Windows),} \subitem{eller vælg Linux eller Mac, 32 eller 64 bit (dit valg),}
\li{eller vælg Linux eller Mac, 32 eller 64 bit (dit valg),} \subitem{nværende nyeste Anaconda3 version er \b{2021.05}}
\li{nværende nyeste Anaconda3 version er \b{2021.05}} \item{ALTERNATIV 1:}
} \subitem{brug vores ASE GPU Cluster som jupyter hub server,}
\ul{ \subitem{se info in [KURSUSINFOGPU].}
\li{ALTERNATIV 1:} \item{ALTERNATIV 2:}
\ul{ \subitem{Lav en konto på Google's Colaboratory,}
\li{brug vores ASE GPU Cluster som jupyter hub server,} \subitem{\link{https://colab.research.google.com}}
\li{se info in [KURSUSINFOGPU].} \item{Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra [GITHOML], prøv f.eks. \ipynb{index.ipynb}}
}
\li{ALTERNATIV 2:}
\ul{
\li{Lav en konto på Google's Colaboratory,}
\li{\link{https://colab.research.google.com}}
}
}
\li{Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra [GITHOML], prøv f.eks. \ipynb{index.ipynb}}
} }
\sub{Forberedelse til Lektion 01} \sub{Forberedelse til Lektion 01}
\ul{ \itemize{
\li{Læs materiale i [KURSUSINFORMATION],} \item{Læs materiale i [KURSUSINFORMATION],}
\li{få fat i litteratur til kurset,} \item{få fat i litteratur til kurset,}
\li{clone [GITHOML] til din egen PC, se how-to under [KURSUSFORKORTELSER].} \item{clone [GITHOML] til din egen PC, se how-to under [KURSUSFORKORTELSER].}
\li{skim denne tutorial igennem:} \item{skim denne tutorial igennem:}
\displaystyle{\em{§ Scientific Python tutorials:} NumPy, \ipynb{tools_numpy.ipynb}, [GITHOML] \displaystyle{\em{§ Scientific Python tutorials:} NumPy, \ipynb{tools_numpy.ipynb}, [GITHOML]
[BR][BR] [BR][BR]
...@@ -414,7 +405,6 @@ dig mere ind i sproget.} ...@@ -414,7 +405,6 @@ dig mere ind i sproget.}
\sub{Note vdr. kildekritik og 'informations-overload'} \sub{Note vdr. kildekritik og 'informations-overload'}
\p{Vi vil i dette kurset tit kunne blive overvældet af for meget ekstern \p{Vi vil i dette kurset tit kunne blive overvældet af for meget ekstern
information (informations-overload), så du skal danne dig en metode til at information (informations-overload), så du skal danne dig en metode til at
kunne selektere og navigere i materialet.} kunne selektere og navigere i materialet.}
...@@ -425,15 +415,15 @@ information: en kildekritiks holdning er vigtig!} ...@@ -425,15 +415,15 @@ information: en kildekritiks holdning er vigtig!}
\sub{Ekstra materiale til forberedelse} \sub{Ekstra materiale til forberedelse}
\p{Hvis du har brug for at opfriske dit lineær algebra matematik eller er helt ny \p{Hvis du har brug for at opfriske dit lineær algebra matematik eller er helt
til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret ny til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret
rækkefølge:} rækkefølge:}
\ol{ \enumerate{
\li{[OPTIONAL] python og vectors/matrices math: [BR] \indent{\ipynb{math_linear_algebra.ipynb} [GITHOML],}} \item{[OPTIONAL] python og vectors/matrices math: [BR] \indent{\ipynb{math_linear_algebra.ipynb} [GITHOML],}}
\li{[OPTIONAL] python og grafisk plotting: [BR] \indent{\ipynb{tools_matplotlib.ipynb} [GITHOML],}} \item{[OPTIONAL] python og grafisk plotting: [BR] \indent{\ipynb{tools_matplotlib.ipynb} [GITHOML],}}
\li{[OPTIONAL] ekstra, Python og dataværktøjet 'Pandas': [BR] \indent{\ipynb{tools_pandas.ipynb} [GITHOML],}} \item{[OPTIONAL] ekstra, Python og dataværktøjet 'Pandas': [BR] \indent{\ipynb{tools_pandas.ipynb} [GITHOML],}}
\li{[OPTIONAL] ekstra, mest for de matematik intereserede: [BR] \indent{\ipynb{math_differential_calculus.ipynb} [GITHOML].}} \item{[OPTIONAL] ekstra, mest for de matematik intereserede: [BR] \indent{\ipynb{math_differential_calculus.ipynb} [GITHOML].}}
} }
\p{Pandas er et meget populært databehandlingsværktøj, men det \p{Pandas er et meget populært databehandlingsværktøj, men det
...@@ -455,11 +445,11 @@ CONTENT L01 ...@@ -455,11 +445,11 @@ CONTENT L01
Denne lektion har til formål at give indledende information om kurset. Dvs. Denne lektion har til formål at give indledende information om kurset. Dvs.
at vi præsentere de formelle rammer vdr. at vi præsentere de formelle rammer vdr.
\ul{ \itemize{
\li{ITMAL gruppetilmelding,} \item{ITMAL gruppetilmelding,}
\li{opgavesæt og journalafleveringer,} \item{opgavesæt og journalafleveringer,}
\li{eksamensform,} \item{eksamensform,}
\li{Blackboard opbygning og fildeling.} \item{Blackboard opbygning og fildeling.}
} }
\p{Herefter vil vi præsentere machine learning [ML] som koncept overordnet, og \p{Herefter vil vi præsentere machine learning [ML] som koncept overordnet, og
...@@ -481,32 +471,32 @@ lektioner..} ...@@ -481,32 +471,32 @@ lektioner..}
\sub{Indhold} \sub{Indhold}
\ul{ \itemize{
\li{Formelle rammer vdr. kurset.} \item{Formelle rammer vdr. kurset.}
\li{Eksamensform, godkendelsesfag via:} \item{Eksamensform, godkendelsesfag via:}
\ul{ \itemize{
\li{et sæt obligatoriske skriftlige gruppe-journaler med afleveringsdeadlines,} \item{et sæt obligatoriske skriftlige gruppe-journaler med afleveringsdeadlines,}
\li{en poster-session, med aflevering af poster og mundtlig præsentation af poster,} \item{en poster-session, med aflevering af poster og mundtlig præsentation af poster,}
\li{en mundtlig gennemgang af den sidste journal med alle medlemmer i ITMAL gruppen, samt evaluering af hver gruppemedlems \item{en mundtlig gennemgang af den sidste journal med alle medlemmer i ITMAL gruppen, samt evaluering af hver gruppemedlems
bidrag.} bidrag.}
\displaystyle{\b{\style{color: #ff3333, => Endelig godkendelse af kurset sker på en samlet vurdering af de tre punkter ovenfor.}}} \displaystyle{\b{\style{color: #ff3333, => Endelig godkendelse af kurset sker på en samlet vurdering af de tre punkter ovenfor.}}}
} }
\li{Læringsmål.} \item{Læringsmål.}
\li{Litteratur.} \item{Litteratur.}
\li{Intro til software, der bruges i ITMAL:} \item{Intro til software, der bruges i ITMAL:}
\ul{ \itemize{
\li{python generelt (link til mini python intro: \link{[HOME]/L01/demo.ipynb},} \item{python generelt (link til mini python intro: \link**{[HOME]/L01/demo.ipynb},}
\li{anaconda python distribution:} \item{anaconda python distribution:}
\ul{ \itemize{
\li{jupyter notebooks,} \item{jupyter notebooks,}
\li{spyder developer environment.} \item{spyder developer environment.}
} }
\li{Scikit-learn,} \item{Scikit-learn,}
\li{opgave med python modul og klasser.} \item{opgave med python modul og klasser.}
} }
\li{Intro til machine learning:} \item{Intro til machine learning:}
\ul{ \itemize{
\li{Supervised learning (regression): 'life-satisfactory' [HOML].} \item{Supervised learning (regression): 'life-satisfactory' [HOML].}
} }
} }
...@@ -532,23 +522,21 @@ senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overbl ...@@ -532,23 +522,21 @@ senere tilbage til kapitlet senere, så læs det og prøv at danne dig et overbl
emner, der er for komplekse eller for 'pythoniske', så som 'Stacking arrays' og emner, der er for komplekse eller for 'pythoniske', så som 'Stacking arrays' og
'QR decomposition'.} 'QR decomposition'.}
\sub{Opgaver} \sub{Forberedelse inden lektionen}
\p{Forberedelse inden lektionen}
\ul{ \itemize{
\li{Meld dig ind i en ITMAL working-group [G].} \item{Meld dig ind i en ITMAL working-group [G].}
\li{Følg installation processen givet i lektion nul ('L00: Forberedelse').} \item{Følg installation processen givet i lektion nul ('L00: Forberedelse').}
\li{Læs pensum.} \item{Læs pensum.}
} }
\sub{På klassen} \sub{På klassen}
\ul{ \enumerate{
\li{Diskussion om ML (indlejret i forelæsningen).} \item{Diskussion om ML (indlejret i forelæsningen).}
\li{Opgave: intro.ipynb} \item{\b{Opgave} (introduktion): \link**{[HOME]/L01/intro.ipynb}}
\li{HUSK DATA til intro'en (download og udpak så "dataset" dir ligger sammen med intro.ipynb): \link{[HOME]/L01/datasets.zip}} \subitem*{HUSK DATA til intro'en (download og udpak så "dataset" dir ligger sammen med intro.ipynb): \link**{[HOME]/L01/datasets.zip}}
\li{Opgave: modules_and_classes.ipynb} \item{\b{Opgave} (python introduktion): \link**{[HOME]/L01/modules_and_classes.ipynb}}
} }
\sub{Optionelle opgaver} \sub{Optionelle opgaver}
...@@ -558,11 +546,11 @@ brug for en python og lineær algebra kick-start.} ...@@ -558,11 +546,11 @@ brug for en python og lineær algebra kick-start.}
\sub{Slides} \sub{Slides}
\itemize{ \displaystyle{
\item*{\link**{[HOME]/L01/lesson01.pdf}} \link**{[HOME]/L01/lesson01.pdf}
} }
END
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
...@@ -592,7 +580,6 @@ benytte i resten af kurset: MNIST, Iris og Moon.} ...@@ -592,7 +580,6 @@ benytte i resten af kurset: MNIST, Iris og Moon.}
metrics, dvs. metoder til generelt at kvantificere hvor 'god' (kvalitet) en metrics, dvs. metoder til generelt at kvantificere hvor 'god' (kvalitet) en
læring den pågældende algoritme har opnået på de pågældende data.} læring den pågældende algoritme har opnået på de pågældende data.}
\sub{Indhold} \sub{Indhold}
\itemize{ \itemize{
...@@ -604,66 +591,64 @@ læring den pågældende algoritme har opnået på de pågældende data.} ...@@ -604,66 +591,64 @@ læring den pågældende algoritme har opnået på de pågældende data.}
} }
\item{Klassifikation} \item{Klassifikation}
\itemize{ \itemize{
\item{’demo’ datasæt: MNIST, iris and moon} \item{’demo’ datasæt: MNIST, iris and moon}
\item{fundamental ML supervised lærings-proces,} \item{fundamental ML supervised lærings-proces,}
\itmeize{ \enumerate{
\item*{i) forbered data: shuffle, stratification, normalization} \item{forbered data: shuffle, stratification, normalization}
\item*{ii) train/test split} \item{train/test split}
\item*{iii) træn på træningsdata} \item{træn på træningsdata}
\item*{iv) evaluer på test data: performance metrics} \item{evaluer på test data: performance metrics}
}
} }
\item{Performance metrics} \item{Performance metrics}
\itemize{ \itemize{
\item{the accuracy paradox,} \item{the accuracy paradox,}
\itemize{ \item{vigtige metrics,}
\item{vigtige metrics,} \itemize{
\itemize{ \item{accuracy}
\item{accuracy} \item{precision_score}
\item{precision_score} \item{recall_score}
\item{recall_score} \item{f1_score}
\item{f1_score} \item{confusion_matrix}
\item{confusion_matrix}
}
} }
} }
} }
} }
END
\sub{Litteratur} \sub{Litteratur}
§ 2 "End-to-End Machine Learning Project" kapitel "Select a Performance Measure", [HOML] \displaystyle{
\i{§ 2 "End-to-End Machine Learning Project"} kapitel \i{"Select a
Genlæs KUN "Select a Performance Measure" (pp.39-41) Performance Measure"}, [HOML]
§ 3 Classification [HOML]
Skim eller spring over: "The ROC Curve" (pp.97-1o0) "Multilabel Classification" og "Multioutput Classification" (pp.106-108).
[BR] Genlæs KUN "Select a Performance Measure" (pp.39-41)
}
\displaystyle{
\i{§ 3 Classification} [HOML]}
\sub{Opgaver} [BR] Skim eller spring over: \i{"The ROC Curve"} (pp.97-1o0) \i{"Multilabel
Classification"} og \i{"Multioutput Classification"} (pp.106-108).
}
Forberedelse inden lektionen \sub{Forberedelse inden lektionen}
Læs litteraturen. \itemize{
\item{Læs litteraturen.}
}
Tilføjet 5/2: se de fem Offline-lektioner nedenfor. \sub{På klassen}
På klassen
'Spørge-minutter' --- online diskussion, kom med din spørgsmål på Zoom'en... \enumerate{
[INGEN spil Among-Us ;-] \item{Almindelig forelæsning}
Almindelig forelæsning \item{\b{Opgave} (cost funktionen og lineær algebra): \link**{[HOME]/L02/cost_function.ipynb}}
Exercise (cost funktionen og lineær algebra): \item{\b{Opgave} (supervised learning og fit-predict interfacet): \link**{[HOME]/L02/dummy_classifier.ipynb}}
cost_function.ipynb Click for more options \item{\b{Opgave} (performace metrikker): \link**{[HOME]/L02/performance_metrics.ipynb}}
Exercise (supervised learning og fit-predict interfacet): }
dummy_classifier.ipynb Click for more options
Exercise:
performance_metrics.ipynb Click for more options
\sub{Slides} \sub{Slides}
\itemize{ \displaystyle{
\item*{\link**{[HOME]/L02/lesson02.pdf}} \link**{[HOME]/L02/lesson02.pdf}
} }
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
...@@ -702,7 +687,7 @@ processerings-\i{pipeline}. Programmerings-teknisk ser vi derfor til sidst på ...@@ -702,7 +687,7 @@ processerings-\i{pipeline}. Programmerings-teknisk ser vi derfor til sidst på
\sub{Litteratur} \sub{Litteratur}
\itemize{ \enumerate{
\item{Genlæs: § 2 "End-to-End Machine Learning Project" [HOML]} \item{Genlæs: § 2 "End-to-End Machine Learning Project" [HOML]}
\subitem*{(eksklusiv "Create the Workspace" og "Download the Data")} \subitem*{(eksklusiv "Create the Workspace" og "Download the Data")}
\item{Scikit's dokumentations-side vdr. k-fold CV} \item{Scikit's dokumentations-side vdr. k-fold CV}
...@@ -720,15 +705,15 @@ processerings-\i{pipeline}. Programmerings-teknisk ser vi derfor til sidst på ...@@ -720,15 +705,15 @@ processerings-\i{pipeline}. Programmerings-teknisk ser vi derfor til sidst på
\itemize{ \itemize{
\item{Almindelig forelæsning} \item{Almindelig forelæsning}
\subitem*{ekstra materiale: \link**{[HOME]/L03/Extra/k-fold_demo.ipynb}} \subitem*{ekstra materiale: \link**{[HOME]/L03/Extra/k-fold_demo.ipynb}}
\item{Exercise: \link**{[HOME]/L03/pipelines.ipynb}} \item{\b{Opgave} (pipelines): \link**{[HOME]/L03/pipelines.ipynb}}
\subitem*{Data til pipelines opgaven (bør lige i L03/Data/): \link**{[HOME]/L03/itmal_l01_data.pkl}} \subitem*{Data til pipelines opgaven (bør lige i L03/Data/): \link**{[HOME]/L03/itmal_l01_data.pkl}}
\subitem*{(Du har allerede denne data-fil, hvis du pull'er fra [GITMAL])} \subitem*{(Du har allerede denne data-fil, hvis du pull'er fra [GITMAL])}
} }
\sub{Slides} \sub{Slides}
\itemize{ \displaystyle{
\item*{\link**{[HOME]/L03/lesson03.pdf}} \link**{[HOME]/L03/lesson03.pdf}
} }
END END
...@@ -82,7 +82,7 @@ information: en kildekritiks holdning er vigtig!</p> ...@@ -82,7 +82,7 @@ information: en kildekritiks holdning er vigtig!</p>
til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret
rækkefølge:</p> rækkefølge:</p>
<ol> <ol type='i'>
<li>(OPTIONEL) python og vectors/matrices math: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_linear_algebra.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li> <li>(OPTIONEL) python og vectors/matrices math: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>math_linear_algebra.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li>
<li>(OPTIONEL) python og grafisk plotting: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_matplotlib.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li> <li>(OPTIONEL) python og grafisk plotting: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_matplotlib.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li>
<li>(OPTIONEL) ekstra, Python og dataværktøjet &#x27;Pandas&#x27;: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_pandas.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li> <li>(OPTIONEL) ekstra, Python og dataværktøjet &#x27;Pandas&#x27;: <br> <span style='margin-left: 30px;'><span style='font-family: courier new, courier;'>tools_pandas.ipynb</span> <span style='font-family: courier new, courier;'>[GITHOML]</span>,</span></li>
......
...@@ -40,36 +40,36 @@ dig mere ind i sproget.} ...@@ -40,36 +40,36 @@ dig mere ind i sproget.}
\sub{Installation} \sub{Installation}
\ul{ \itemize{
\li{Installer Anaconda på din PC:} \item{Installer Anaconda på din PC:}
\ul{ \itemize{
\li{\link{https://www.anaconda.com/products/individual}} \item{\link{https://www.anaconda.com/products/individual}}
\li{vælg 'Download' (downloader direkte for Windows),} \item{vælg 'Download' (downloader direkte for Windows),}
\li{eller vælg Linux eller Mac, 32 eller 64 bit (dit valg),} \item{eller vælg Linux eller Mac, 32 eller 64 bit (dit valg),}
\li{nværende nyeste Anaconda3 version er \b{2021.05}} \item{nværende nyeste Anaconda3 version er \b{2021.05}}
} }
\ul{ \itemize{
\li{ALTERNATIV 1:} \item{ALTERNATIV 1:}
\ul{ \itemize{
\li{brug vores ASE GPU Cluster som jupyter hub server,} \item{brug vores ASE GPU Cluster som jupyter hub server,}
\li{se info in [KURSUSINFOGPU].} \item{se info in [KURSUSINFOGPU].}
} }
\li{ALTERNATIV 2:} \item{ALTERNATIV 2:}
\ul{ \itemize{
\li{Lav en konto på Google's Colaboratory,} \item{Lav en konto på Google's Colaboratory,}
\li{\link{https://colab.research.google.com}} \item{\link{https://colab.research.google.com}}
} }
} }
\li{Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra [GITHOML], prøv f.eks. \ipynb{index.ipynb}} \item{Test at du kan køre jupyter notebooks [JYPYNB] fra [GITHOML], prøv f.eks. \ipynb{index.ipynb}}
} }
\sub{Forberedelse til Lektion 01} \sub{Forberedelse til Lektion 01}
\ul{ \itemize{
\li{Læs materiale i [KURSUSINFORMATION],} \item{Læs materiale i [KURSUSINFORMATION],}
\li{få fat i litteratur til kurset,} \item{få fat i litteratur til kurset,}
\li{clone [GITHOML] til din egen PC, se how-to under [KURSUSFORKORTELSER].} \item{clone [GITHOML] til din egen PC, se how-to under [KURSUSFORKORTELSER].}
\li{skim denne tutorial igennem:} \item{skim denne tutorial igennem:}
\displaystyle{\em{§ Scientific Python tutorials:} NumPy, \ipynb{tools_numpy.ipynb}, [GITHOML] \displaystyle{\em{§ Scientific Python tutorials:} NumPy, \ipynb{tools_numpy.ipynb}, [GITHOML]
[BR][BR] [BR][BR]
...@@ -97,11 +97,11 @@ information: en kildekritiks holdning er vigtig!} ...@@ -97,11 +97,11 @@ information: en kildekritiks holdning er vigtig!}
til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret til python, så kan du f.eks. læse/skimme følgende notebooks, i prioriteret
rækkefølge:} rækkefølge:}
\ol{ \enumerate{
\li{[OPTIONAL] python og vectors/matrices math: [BR] \indent{\ipynb{math_linear_algebra.ipynb} [GITHOML],}} \item{[OPTIONAL] python og vectors/matrices math: [BR] \indent{\ipynb{math_linear_algebra.ipynb} [GITHOML],}}
\li{[OPTIONAL] python og grafisk plotting: [BR] \indent{\ipynb{tools_matplotlib.ipynb} [GITHOML],}} \item{[OPTIONAL] python og grafisk plotting: [BR] \indent{\ipynb{tools_matplotlib.ipynb} [GITHOML],}}
\li{[OPTIONAL] ekstra, Python og dataværktøjet 'Pandas': [BR] \indent{\ipynb{tools_pandas.ipynb} [GITHOML],}} \item{[OPTIONAL] ekstra, Python og dataværktøjet 'Pandas': [BR] \indent{\ipynb{tools_pandas.ipynb} [GITHOML],}}
\li{[OPTIONAL] ekstra, mest for de matematik intereserede: [BR] \indent{\ipynb{math_differential_calculus.ipynb} [GITHOML].}} \item{[OPTIONAL] ekstra, mest for de matematik intereserede: [BR] \indent{\ipynb{math_differential_calculus.ipynb} [GITHOML].}}
} }
\p{Pandas er et meget populært databehandlingsværktøj, men det \p{Pandas er et meget populært databehandlingsværktøj, men det
...@@ -123,11 +123,11 @@ CONTENT L01 ...@@ -123,11 +123,11 @@ CONTENT L01
Denne lektion har til formål at give indledende information om kurset. Dvs. Denne lektion har til formål at give indledende information om kurset. Dvs.
at vi præsentere de formelle rammer vdr. at vi præsentere de formelle rammer vdr.
\ul{ \itemize{
\li{ITMAL gruppetilmelding,} \item{ITMAL gruppetilmelding,}
\li{opgavesæt og journalafleveringer,} \item{opgavesæt og journalafleveringer,}
\li{eksamensform,} \item{eksamensform,}
\li{Blackboard opbygning og fildeling.} \item{Blackboard opbygning og fildeling.}
} }
\p{Herefter vil vi præsentere machine learning [ML] som koncept overordnet, og \p{Herefter vil vi præsentere machine learning [ML] som koncept overordnet, og
...@@ -149,32 +149,32 @@ lektioner..} ...@@ -149,32 +149,32 @@ lektioner..}
\sub{Indhold} \sub{Indhold}
\ul{ \itemize{
\li{Formelle rammer vdr. kurset.} \item{Formelle rammer vdr. kurset.}
\li{Eksamensform, godkendelsesfag via:} \item{Eksamensform, godkendelsesfag via:}