Commit 0f975de9 authored by Carsten Eie Frigaard's avatar Carsten Eie Frigaard
Browse files

update

parent a9cfbbee
...@@ -46,7 +46,7 @@ CONTENT Litteratur ...@@ -46,7 +46,7 @@ CONTENT Litteratur
\dt{\i{NOTE 2:}} \dt{\i{NOTE 2:}}
\dd{I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release) \dd{I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!} svarer sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!}
} }
} }
...@@ -355,7 +355,7 @@ CONTENT Kriterier for O4 ...@@ -355,7 +355,7 @@ CONTENT Kriterier for O4
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\sub{Kriterier for O4} \sub{Kriterier for O4 rapport}
\p{Til den sidst aflevering, O4, skal i præsentere jeres arbejde med jeres eget \p{Til den sidst aflevering, O4, skal i præsentere jeres arbejde med jeres eget
projekt.} projekt.}
...@@ -451,7 +451,7 @@ CONTENT Journal afleveringsformat ...@@ -451,7 +451,7 @@ CONTENT Journal afleveringsformat
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\sub{Journal afleveringsformat} \sub{Journal afleveringsformat [O1,O2,O3]}
\p{I skal uploade opgaverne / journalerne i PDF format.} \p{I skal uploade opgaverne / journalerne i PDF format.}
...@@ -942,6 +942,7 @@ ser vi derfor til sidst på Scikit-learns Pipelines.} ...@@ -942,6 +942,7 @@ ser vi derfor til sidst på Scikit-learns Pipelines.}
\itemize{ \itemize{
\item{Læs litteraturen.} \item{Læs litteraturen.}
} }
\sub{På klassen} \sub{På klassen}
...@@ -973,21 +974,30 @@ CONTENT L04 ...@@ -973,21 +974,30 @@ CONTENT L04
\sub{Formål} \sub{Formål}
\p{sdf} \p{Vi analysere supervised regressions modeller i ML i forhold til den nu kendte
supervised klassifikation metode.}
\p{Modellen lineær regression gennemanalyseres og der angives både analytiske
og numeriske løsninger til træning af en lineær model.
\p{For den numeriske løsning går vi i dybden med træningsmetoden \i{Stochastic
Gradient Decent metoden} (SGD).}
\p{Endelig sluttes af med korter introduktion til logistisk regression (der danner
grundlag for neuroner i neurale net.)}
\sub{Indhold} \sub{Indhold}
\itemize{ \itemize{
\item{Generel genlæsning og repetition af § 2} \item{Lineær regression}
\item{K-fold Cross-validation} \item{Stochastic Gradient Decent (SGD)}
\item{Pipelines} \item{Logistisk regression}
} }
\sub{Litteratur} \sub{Litteratur}
\enumerate{ \enumerate{
\item{\i{§ 4 End-to-End Machine Learning Project} [HOML]} \item{\i{§ x xx} [HOML]}
\subitem*{(eksklusiv \i{Create the Workspace} og \i{Download the Data})}
} }
\sub{Forberedelse inden lektionen} \sub{Forberedelse inden lektionen}
...@@ -1000,10 +1010,7 @@ CONTENT L04 ...@@ -1000,10 +1010,7 @@ CONTENT L04
\itemize{ \itemize{
\item{Almindelig forelæsning} \item{Almindelig forelæsning}
\subitem*{ekstra materiale: \link**{[HOME]/L03/Extra/k-fold_demo.ipynb}} \item{\b{Opgave} (SGD): \link**{[HOME]/L04/sgd.ipynb}}
\item{\b{Opgave} (pipelines): \link**{[HOME]/L03/pipelines.ipynb}}
\subitem*{Data til pipelines opgaven (bør lige i L03/Data/): \link**{[HOME]/L03/itmal_l01_data.pkl}}
\subitem*{(Du har allerede denne data-fil, hvis du pull'er fra [GITMAL])}
} }
\sub{Slides} \sub{Slides}
......
...@@ -13,11 +13,11 @@ CONTENT ...@@ -13,11 +13,11 @@ CONTENT
43 |29/10-2021 |L08 |Neurale netværk (NN) | | 43 |29/10-2021 |L08 |Neurale netværk (NN) | |
44 |05/11-2021 |L09 |Deep learning (CNN) | | 44 |05/11-2021 |L09 |Deep learning (CNN) | |
45 |12/11-2021 |L10 |Frameworks og hardware |O3 (12/11) | 45 |12/11-2021 |L10 |Frameworks og hardware |O3 (12/11) |
46 |19/11-2021 |L11 |Unsupervised learning I (PCA) | | 46 |19/11-2021 |L11 |Unsupervised learning | |
47 |26/11-2021 |L12 |Unsupervised learning II (Kmeans,GMM) | |Kursus-evaluering 47 |26/11-2021 |L12 |Reinforced learning | |Kursus-evaluering
48 |03/12-2021 |L13 |O4 projekt | | 48 |03/12-2021 |L13 |O4 projekt | |
49 |10/12-2021 |L14 |O4 projekt | | 49 |10/12-2021 |L14 |O4 projekt + poster session |Poster aflevering (9/12)|
50 |17/12-2021 |L15 |O4 projekt |O4 (19/05) | 50 |17/12-2021 |L15 |O4 projekt |O4 (17/12) |
NOTES NOTES
Tidpunkt: Fredage 08:15 til 12:00 Tidpunkt: Fredage 08:15 til 12:00
Lokale: 5106-110 Lokale: 5106-110
......
...@@ -28,7 +28,7 @@ Keras, og desuden har flere mangler. ...@@ -28,7 +28,7 @@ Keras, og desuden har flere mangler.
<dt><i>NOTE 2:</i> <dt><i>NOTE 2:</i>
<dd>I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release) <dd>I PDF udgaven (Early Release, June 2019, 2019-04-22: Fifth Release)
svare sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor! svarer sidetal og nogle kaptitler ikke til den officielle bog udgave ovenfor!
</dl> </dl>
</dl> </dl>
......
...@@ -119,15 +119,15 @@ Lokale: 5106-110<br> ...@@ -119,15 +119,15 @@ Lokale: 5106-110<br>
<td width="40">49</td> <td width="40">49</td>
<td width="110">10/12-2021</td> <td width="110">10/12-2021</td>
<td width="20">L14</td> <td width="20">L14</td>
<td width="200">O4 projekt</td> <td width="200">O4 projekt + poster session</td>
<td width="90"></td> <td width="90">Poster aflevering (16/12)</td>
<td width="150"></td> <td width="150"></td>
</tr><tr align="center"> </tr><tr align="center">
<td width="40">50</td> <td width="40">50</td>
<td width="110">17/12-2021</td> <td width="110">17/12-2021</td>
<td width="20">L15</td> <td width="20">L15</td>
<td width="200">O4 projekt</td> <td width="200">O4 projekt</td>
<td width="90">O4 (19/05)</td> <td width="90">O4 (17/12)</td>
<td width="150"></td> <td width="150"></td>
</tr></table> </tr></table>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment