README.md 2.82 KB
Newer Older
1
<html><body>
2

3
<h2>Welcome</h2>
4

5
<p>The purpose of this page is to present some notes, tools, and templates for various project woork. </p>
6

7
8
9
10
<p>
Best regards,<br>
Michael
</p>
11

12
13
14
15
<p>
Husk:<br>
Problemformulering <br>
Litteratursøgning<br>
16
SWAT analyse (kan i nogle tilfælde være sund at udføre)<br>
17
18
19
Interessent analyse (specielt ved eksterne projekter)<br>
</p>

20
21
22
<h2>Tools</h2>
UML diagrams: PlantUML, også som plugin for VSCode!<br>
Git: SmartGit!<br>
23
AU's GitLab - specielt i forbindelse med NDA'er/eksterne partnere<br>
24

25
<h2>Guides</h2>
26

27
<ul>
28
29
30
31
32
33
34
35
<li> <a href="http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/" target="_blank">ASE Projektvejledninger (link)</a>

 - Abstract:
	 - Purpose
	 - Background
	 - Method
	 - Conclusion

36
37
38
39
40
41
<li> <a href="Scrum.docx" target="_blank">SCRUM notes</a>
<li> <a href="rigebilleder.pdf" target="_blank">Description of rich pictures</a>
<li> <a href="https://gitlab.au.dk/alroe-michael/profile/tree/master/Templates" target="_blank">Project Templates</a>
<li> <a href="https://research-methodology.net/research-methods/" target="_blank"> Reseach Methods </a>
<li> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Action_research" target="_blank"> Action Reseach</a>
<li> <a href="https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/36584_01_Koshy_et_al_Ch_01.pdf" target="_blank"> Action Reseach Method </a>
42
43
44
45
</ul>

<h2>Articles/Papers</h2>
<ul>
46
<li> <a href="https://gitlab.au.dk/alroe-michael/profile/blob/master/CoffeeMaker.pdf" target="_blank">CoffeeMaker - Something about software design :-)</a>
47
48
</ul>

49
<h2>Useful information about proper scientific writing</h2>
50

51
<ul>
52
53
54
55
56
57
58
59
<li> <a href="http://studypedia.au.dk" target="_blank">AU Studypedia</a>
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2006/god-citatskik-og-plagiat-i-tekster/" target="_blank">God citatskik og plagiat i tekster</a>
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2004/ophavsret---en-mini-guide/" target="_blank">Ophavsret - En mini-guide</a>
<li> <a href="http://stopplagiat.nu/" target="_blank">Stop plagiarism</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2009/vejledninger-i-god-videnskabelig-praksis-med-saerlig-fokus-paa-sundhedsvidenskab-naturvidenskab-og-teknisk-videnskab" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty - Guidelines for Good Scientific Practice</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning" target="_blank">The Danish Code of Conduct for Research Integrity</a>
<li> <a href="http://www.icmje.org/recommendations/" target="_blank">ICMJE recommendations (Vancouver Protocol)</a>
60
61
62
63
</ul>

</body>
</html>