README.md 1.57 KB
Newer Older
1
2
<html>
<body>
3

4
5
Indeholder en samling af værktøjer og guides der kan bruges i forbindelse med udfærdigelse af primært semester- og bachelor projekter 

6
<h2>Guides</h2>
7
<ul>
8
<li> <a href="http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/diplomingenioer/undervisningdiplom/projektvejledning-katrinebjerg/" target="_blank">ASE Projektvejledninger</a>
9
10
</ul>

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<h2>Useful information about proper scientific writing</h2>
<ul>
<li> <a href="http://studypedia.au.dk" target="_blank">AU Studypedia</a>
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2006/god-citatskik-og-plagiat-i-tekster/" target="_blank">God citatskik og plagiat i tekster</a>
<li> <a href="http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2004/ophavsret---en-mini-guide/" target="_blank">Ophavsret - En mini-guide</a>
<li> <a href="http://stopplagiat.nu/" target="_blank">Stop plagiarism</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2009/vejledninger-i-god-videnskabelig-praksis-med-saerlig-fokus-paa-sundhedsvidenskab-naturvidenskab-og-teknisk-videnskab" target="_blank">The Danish Committees on Scientific Dishonesty - Guidelines for Good Scientific Practice</a>
<li> <a href="http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning" target="_blank">The Danish Code of Conduct for Research Integrity</a>
<li> <a href="http://www.icmje.org/recommendations/" target="_blank">ICMJE recommendations (Vancouver Protocol)</a>
</ul>

</body>
</html>